Hoppa till innehållet

Hemservice för barnfamiljer

Vad är hemservice för barnfamiljer?

Genom hemservicen för barnfamiljer strävar man efter att identifiera, förebygga och underlätta barns, ungdomars och familjers problem i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att samtala, handleda och tillsammans genomföra olika saker med hjälp av familjens egna resurser är målet att främja familjens förmåga att klara av vardagen och en bra uppväxt och utveckling för barnen.

Mer information om tjänsten

Vad kostar tjänsten?

Tjänsten är avgiftsbelagd för klienter inom tidigt stöd. Avgiften bestäms utgående från familjens inkomster. För klienter inom barnskyddet, specialomsorgen och handikappservicen är tjänsten avgiftsfri.
Se avgiftstabellen för hemservicen (pdf, på finska)

Inom hemservicen för barnfamiljer används även servicesedlar.

Klientavgiftsräknare (på finska)

Hur anhåller man om servicen

Hemservicen anhålls genom att kontakta det egna bostadsområdets ledande handledare. Se serviceområdena i punkten Kontaktuppgifter.

Från och med 1.9.2019 kommer familjer inom tidigt stöd att hänvisas till tjänsten genom KATI-teamet.

Kontaktuppgifter

Hemservice för barnfamiljer
Broholmsgatan 16, 3 vån. 00530 Helsingfors
PB 7131, 00099 Helsingfors stad

Svenskspråkiga klienter

Serviceområde (fr.o.m. 1.6): hela stadens svenskspråkiga hemservice

  • Ledande handledare, Teija Mattila tfn 09 3104 4495

Service på finska

Serviceområde (fr.o.m. 1.6): Drumsö, Busholmen, Gräsviken, Rödbergen, Sveaborg, Tölö, Arabia, Hermanstad, Vallgård, Berghäll, Hagnäs, Kajsaniemi, Kronohagen, Skatudden

  • Ledande handledare Merja Ristolainen tfn 09 3102 4198

Serviceområde (fr.o.m. 1.6): Hertonäs, Hertonäs strand, Kasberget, Tammelund, Brändö, Fiskehamnen, Böle, Majstad, Forsby, Kottby

  • Ledande handledare, Teija Mattila tfn 09 3104 4495

Servicesedel

En servicesedel är också tillgänglig för hemservicen för barnfamiljer.

OBS! Giltighetstiden och antalet timmar för beviljade servicesedlar för hemservicen för barnfamiljer förblir tillsvidare oförändrade i nuvarande undantagstillstånd.

Läs mer i kundbrevet (pdf)

29.06.2020 13:06