Hoppa till innehållet

Fysioterapi

Vad är fysioterapi

Målet med fysioterapi är att främja och upprätthålla klientens hälsa, rörelse, aktivitets- och funktionsförmåga. Centrala fysioterapeutiska metoder är handledning och rådgivning som främjar hälsan och funktionsförmågan, terapeutiska övningar samt handledning om självständig träning och egenvård. Fysioterapi sker individuellt på mottagningen, i grupp eller med hjälp av en distansförbindelse.

Läs mer om tjänsten

Fysioterapi för barn och unga

Fysioterapi för barn och unga är bedömning och rehabilitering av den motoriska utvecklingen samt rörelse- och funktionsförmågan.

Fysioterapi för barn och unga är avsett för 0-16 år gamla barn och unga från Helsingfors. Man hänvisas i regel till servicen på basen av rekommendationer från olika aktörer inom hälsovården (läkare, hälsovårdare, tal- eller ergoterapeut, rådgivningspsykolog, aktörer inom specialhälsovården).

Utgående från bedömningen planeras de behövliga terapiåtgärderna, anvisningarna för hemövningar och uppföljningen av hur terapin framskrider tillsammans med barnet, föräldrarna och närståendenätverket. Fysioterapeuten uppmuntrar samtidigt hela familjen till mer vardagsmotion.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Moderskapsfysioterapi

Fysioterapin erbjuder familjeträningsgrupper för både gravida och nyblivna mödrar som är kunder vid mödrarådgivningen.
I gruppen går man igenom förebyggande anvisningar och råd om den belastning på stöd- och rörelseorganen som graviditet och förlossning orsakar, anvisningar om hur barnets motoriska utveckling kan stödjas samt information om hur viktigt det är för hela familjen att man ökar på vardagsmotionen.

Vid behov kan fysioterapi erbjudas vid en individuell mottagningstid, till vilken man i regel hänvisas till av en hälsovårdare eller läkare vid rådgivningen.

Kontaktuppgifter

Fysioterapins tidsbeställning och rådgivning:
mån-fre kl. 8-15, tfn 09 3106 7000.

Telefonservicen använder en återuppringningstjänst.

Länkar som hör till ämne

Motion och bäckenbottenmuskulaturen
Babyns sensomotoriska utveckling27.05.2019 10:22