Hoppa till innehållet

Ofta ställda frågor

När öppnar Berghälls familjecenter?

Från och med 4 juni 2019 betjänar vi i nyrenoverade lokaler på Andra linjen 4 C (vissa tjänster även i trappan 4 G). Familjecentret finns i Berghälls ämbetshus i samma lokaler där Berghälls hälsostation och rådgivningsbyrå tidigare fanns.

Var ligger centret?

Familjecentret finns i Berghälls ämbetshus i samma lokaler där Berghälls hälsostation och rådgivningsbyrå tidigare fanns. Adressen är Andra linjen 4 C.

När är centret öppet?

Berghälls familjecenter är i regel öppet vardagar kl. 7–20.

Hur tar man sig till Berghälls familjecenter?

Centret finns på Andra linjen 4 C och är lätt att nå. Centret ligger snett mittemot ingången till Hagnäs metrostation (se kartan). Många spårvagns- och busslinjer stannar också nära centret. Det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser utanför familjecentret.

Hurdana kollektivtrafikförbindelser har centret?

Du tar dig enkelt till Berghälls familjecenter med metro. Ingången till Hagnäs metrostation finns på Andra linjen. Många bussar och spårvagnar stannar också i närheten (se hållplatserna på kartan).

Du hittar tidtabellerna på HRT:s webbplats www.hsl.fi/sv

Telefonnumret till HRT:s kundtjänst är 09 4766 4000 (lna), må-fr kl. 7–19, lö-sö kl. 9–17. HRT har en serviceenhet t.ex. på metrostationen vid Järnvägstorget.

Var kan jag hitta information om metrons anslutningslinjer?

Information finns t.ex. på HRT:s webbplats på adressen www.hsl.fi/sv

Finns det parkeringsplatser i närheten av centret?

Det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser utanför familjecentret.

Finns det en karta som visar var familjecentret finns?

Här intill finns en karta som visar familjecentrets läge och de viktigaste kollektivtrafikförbindelserna till centret.

Var finns en tillgänglig ingång till familjecentret?

Ingången via C-trappan är tillgänglig (se kartan).

Vad är ett familjecenter?

Familjecentret samlar tjänster för barn och familjer, allt från förebyggande till specialtjänster, till en och samma enhet. På så sätt säkerställer man att familjerna får komplett stöd och hjälp av olika yrkespersoner enligt behov.

Dessutom kommer anställda från andra servicecentraler till familjecentret vid behov, om kunden till exempel behöver socialarbete för vuxna eller missbrukar- och mentalvård för vuxna.

Till de tjänster som erbjuds i hemmen hör bland annat hemservice och socialhandledning för barnfamiljer samt familjearbete.

Vilka tjänster erbjuder centret?

Berghälls familjecenter erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer under samma tak.

 • Mödra- och barnrådgivning
 • Öppen rådgivningsbyrå
 • Rådgivningsbyråns psykologtjänster
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Socialhandledning för barnfamiljer
 • Talterapi för barn
 • Fysioterapi för barn
 • Ergoterapi för barn
 • Familjerådgivning
 • Arbete med spädbarnsfamiljer
 • Familjesocialarbete
 • Bedömning av servicebehov och stöd
 • Barnskydd
 • Handikappservice
 • Centraliserade svenskspråkiga tjänster
 • Munhälsovård
 • Barnskyddets öppenvård (G-trappan)
 • Resurserat familjearbete inom barnskydd (G-trappan)
 • Ett barnpsykiatriskt team (G-trappan)

Vilka rådgivningsbyråer flyttar till Berghälls familjecenter?

Berghälls, Vallgårds och Hertonäs rådgivningsbyråer flyttar till Berghälls familjecenter från och med 4 juni 2019. Vi hälsar de rådgivningskunder som flyttar varmt välkomna.

Ska man ta sig från Kasberget till rådgivningsbyrån i Berghälls familjecenter?

Även Hertonäs rådgivningsbyrå flyttar till Berghälls familjecenter. Ifall till exempel en barnfamilj från Kasberget fortfarande vill gå till Östergatans familjecenter kan de dock vara i kontakt med avdelningsskötaren.

Hur kan jag boka en mottagningstid till rådgivningen på det nya familjecentret?

Du får nästa mottagningstid av din hälsovårdare. Kunder från Berghälls, Vallgårds och Hertonäs rådgivningsbyråer tas från och med 4 juni 2019 emot på Berghälls familjecenter.

Har jag fortfarande samma bekanta hälsovårdare på rådgivningsbyrån?

Vi strävar efter att i mån av möjlighet behålla alla tidigare vårdrelationer. Vi kan dock inte lova alla kunder att hälsovårdaren eller annan vårdpersonal som tidigare vårdat dem kommer att göra det även i fortsättningen. Vårdpersonalen har dock fortfarande tillgång till kundernas samtliga uppgifter.

För vem är Berghälls familjecenters tjänster avsedda?

Berghälls, Vallgårds och Hertonäs rådgivningsbyråer flyttar sin verksamhet till Berghälls familjecenter från och med 4 juni 2019. Vi hälsar våra kunder från dessa områden varmt välkomna. Berghälls familjecenter erbjuder också många social- och hälsovårdstjänster för barnfamiljer inom Helsingfors södra och mellersta stordistrikt. Hit hör bland annat socialhandledning för barnfamiljer, talterapi, fysio- och ergoterapi samt familjerådgivning.

De centraliserade svenskspråkiga tjänsterna och enheten för socialt arbete för handikappade betjänar hela staden.

Vilka svenskspråkiga tjänster erbjuds på Berghälls familjecenter?
 
Berghälls familjecenter erbjuder mångsidiga, svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer under samma tak. Centret erbjuder följande tjänster för svenskspråkiga barnfamiljer i hela Helsingfors:

 • Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Socialhandledningen för barnfamiljer
 • Talterapi
 • Rådgivningsbyråns psykologtjänster
 • Uppfostrings- och familjerådgivning
 • Handikapparbete för barn och vuxna
 • Barnskydd

Svenskspråkiga rådgivningsbyråtjänster erbjuds av Berghälls familjecenter, Östergatans familjecenter, Nordsjö familjecenter samt Femkantens och Munksnäs rådgivningsbyråer.

 
Hur säkerställer jag att jag får betjäning på svenska?

När du tar kontakt kan du nämna att du vill ha svenskspråkig betjäning. Då kan vår personal se till att du hänvisas till rätt enheter.

När du vill ha svenskspråkig betjäning hänvisas du automatiskt till Berghälls familjecenter (till t.ex. den svenskspråkiga rådgivningen eller hemservicen).

Överförs mina uppgifter automatiskt till Berghälls familjecenter?

Kunduppgifterna finns i det elektroniska kund- och patientdatasystemet, som är tillgängligt även för Berghälls familjecenter.12.07.2019 16:07