Suoraan sisältöön

Opiskelijakunta

Sibelius-lukion oppilaskunnan muodostavat kaikki oppilaat. Kukin ryhmänohjausryhmä valitsee demokraattisesti keskuudestaan luottamusoppilaan. Luottamusoppilaat muodostavat 16-henkisen oppilaskunnan hallituksen, jonka tehtävä on hoitaa oppilaskunnan asioita, päättää oppilaskunnan toimista sekä toimia yhdyskäytävänä oppilaskunnan ja opettajakunnan välillä.

Oppilaskunnan tavoitteena on edistää opiskelijoiden koulutyötä, viihtyvyyttä ja yhteistoimintaa sekä huolehtia osaltaan kouluyhteisön oikeudenmukaisuudesta ja valvoa oppilaan oikeusturvan toteutumista. Hallitus tekee yhteistyötä oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa, joka puolestaan toimii välittäjänä oppilaskunnan ja opettajakunnan sekä muun henkilökunnan kesken.

Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa lukiolain 27 §:ssä säädetyissä asioissa, jotka ovat:

  • mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen
  • opiskelijoiden kuuleminen ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

Luottamusoppilaat kokoontuvat oppilaskunnan hallituksen kokouksiin kahdesti kuussa, tarvittaessa useammin. Kokouksissa luottamusoppilaille on jaettu erilaisia vastuualueita, joita ovat olleet mm. oppilaskunnan kopiokoneen ylläpito, ilmoitusasioiden hoito, tutor-toiminnan suunnitteleminen sekä puheenjohtajan ja sihteerin toimi.

Oppilaskunta kokoontuu luottamusoppilaiden johdolla kahdesti lukuvuodessa yleiskokoukseen, jossa puheenjohtajana toimii oppilaskunnan puheenjohtaja. Kokouksissa ovat esillä ajankohtaiset oppilaskuntaa koskevat asiat.04.06.2015 13:30