Ensi lukuvuoden työaikavaihtoehdot: opiskelijoille tehdyn kyselyn tulos

Sibelius-lukion opiskelijoille tehtiin kysely, jossa kysyttiin, kumpi kahdesta työaikavaihtoehdosta lukuvuodelle 2019–2020 olisi mieluisampi. Vastaajista (n. 221) 89 % kannatti vaihtoehtoa nro 1. Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa ja joululoma kestäisi yli kaksi viikkoa, jolloin opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Johtokunta antoi asiasta lausunnon, jossa se kannatti samaa vaihtoehtoa. Asian päättää lopullisesti Helsingin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto.

JAA