Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Sibelius-lukiossa toimii opinto-ohjaajan lisäksi erikseen myös sekä musiikin- että tanssin opinto-ohjaajat, jotka auttavat taideaineisiin liittyvissä opintoasioissa.

Opiskelijan hyvinvoinnin tukena on opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja erityisopettaja. Koulussa toimii säännöllisesti opiskelijahuoltotiimi.

Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä.

Kaikki lukion opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. Lukiossa on mahdollisuus saada myös psykologi- ja kuraattoripalveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Lukiossa opiskelijaa voidaan tukea tarvittaessa erityisjärjestelyin. Helsingissä lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopettajan yksilö- tai pienryhmäopetusta. Lukioissa annetaan myös tuki- ja lukiopetusta. Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissa, ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa.

Sibelius-lukion opiskelijahuolto on koko koulun henkilöstön yhteinen tehtävä. Kaikkien koulussa työskentelevien oikeus ja velvollisuus on seurata opiskelijan hyvinvointia ja ilmoittaa huomioistaan oppilashuoltotyöryhmän jäsenille ja mahdollisuuksien mukaan puuttua huolta aiheuttaviin tilanteisiin välittömästi.18.08.2022 09:17