Suoraan sisältöön

Oppimateriaalit


Keväällä 2021 perusopetuksen päättötodistuksen saaville ja syksyllä 2021 opintonsa aloittaville opiskelijoille toisen asteen opinnot ovat kokonaan maksuttomat. Maksuttomuus kattaa tarvittavat oppimateriaalit, kuten oppikirjat ja tarvittavat lisenssit sekä ylioppilaskirjoitusten tutkintomaksut. Uudet opiskelijat saavat koululta käyttöönsä henkilökohtaisen tietokoneen ja opinnoissa tarvittavat ohjelmistot. Tietokoneet jaetaan koulun alussa. Opintojaksoilla käytettävät oppikirjat ja sähköisten oppimateriaalien lisenssit jaetaan opintojaksojen ensimmäisillä oppitunneilla. 

Ennen syksyä 2021 aloittaneet opiskelijat hankkivat edelleen oppimateriaalin, lisenssit ja kirjat itse. Ajantasainen luettelo hankittavasta materiaalista:  

Oppimateriaalit (LOPS2016)
20.12.2021 14:18