Hoppa till innehållet

Var får du hjälp?

Seniorinfo – Rådgivning och servicehandledning

tfn 09 310 44556, vardagar kl. 9–15 per telefon

  • Chatten finns på www.hel.fi/seniorerna
  • E-post: seniori.info@hel.fi
  • Facebook: facebook.com/seniorihelsinki
  • Instagram: @seniorihelsinki
  • Twitter: @seniorihelsinki.

Seniorinfo är en telefon- och rådgivningstjänst för kommuninvånarna som ger mångsidig information och handledning om tjänster som Helsingfors stad, organisationer och företag erbjuder äldre. Det är enkelt att kontakta Seniorinfo. Tillsammans med dig bedömer vi vid behov hurdana tjänster du skulle kunna ha nytta av.

Seniorinfo betjänar dig och dina anhöriga på finska och svenska. Seniorinfos tjänster är avsedda för personer över 65 år och deras närstående.

Via Seniorinfo kan du även göra en officiell orosanmälan elektroniskt, om det i din omgivning finns en person över 65 år som du är orolig över när det gäller hens välbefinnande, och det är sannolikt att hen inte själv kan söka hjälp. Du kan göra anmälan på nätet eller per telefon.

Gör en anmälan om en äldre person (över 65 år) som behöver socialvårdstjänster.

Tjänster för hörselskadade under coronatiden

Under coronaepidemin kan hörselskadade kontakta Helsingfors stads coronarådgivning

  • per telefon med hjälp av en tolk. Mer information om tolktjänster på FPA:s webbplats: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
  • genom att fylla i en symtombedömning för coronavirusinfektion i tjänsten Omaolo: omaolo.fi
  • genom att skicka SMS till den nationella coronarådgivningen på telefonnummer 050 902 0163, må–fr kl. 8–21 och lö kl. 9–15.

Kristelefoner (psykiska problem och missbruk)

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon

tfn 09 2525 0111, varje dag dygnet runt

Upplever du att du inte längre orkar med dina problem eller bekymmer på egen hand? Har du självdestruktiva tankar? I telefonen svarar yrkesfolk och utbildade frivilliga inom krisarbete. Den nationella kristelefonen erbjuder samtalshjälp, anonymt och konfidentiellt, till personer i kris och deras närstående. Målet är att lindra den mentala nöden och förebygga självmord.

Kristelefon – Kristelefonen på svenska

tfn 09 2525 0112, må och on kl. 16–20 samt ti, to och fr kl. 9–13

Kristelefonen på arabiska och engelska

tfn 09 2525 0113, må–ti kl. 11–15, on kl. 13–16 och 17–21 samt to 10–15

Hjälp i vardagen och med att uträtta ärenden

HelsingforsMissions engångshjälp

Må–fr kl. 9–14, tfn 044 0546 236 eller per e-post seniorityo@helsinkimissio.fi

HelsingforsMissions engångshjälp erbjuder personer över 60 år i huvudstadsregionen kortvarig hjälp med att möta problem och utmaningar i vardagen.

Finlands Röda Kors: Tjänsten Ole hyvä (Var så god) – gratis engångshjälp till äldre

(Degerö, Hertonäs och Kasberget)

tfn 050 505 8599, olehyva.roihuvuori@evl.fi

Tjänsten Ole hyvä (Var så god) som upprätthålls av Kasbergets församling, Finlands Röda Kors lokala förening i Degerö och Degerö servicecentral erbjuder äldre och personer i riskgrupper assistans och hjälp med att uträtta ärenden i affärer och på apotek. Tjänsten erbjuds i Degerö, Hertonäs och Kasberget.

Nappi Naapuris coronahjälp

nappinaapuri.fi/koronapu (på finska) är en plats, där du kan erbjuda eller be om hjälp under coronaepidemin. Du kan läsa meddelanden utan att logga in, men för att kunna skriva och svara på meddelanden måste du registrera dig i tjänsten.

Utdelningspunkter för munskydd i Helsingfors

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att man använder munskydd i kollektivtrafiken och andra situtationer där det är svårt eller omöjligt att undvika närkontakt. Enligt regeringens riktlinje ska kommunerna se till att de allra mest utsatta får munskydd gratis.

Helsingfors stad delar ut munskydd till mindre bemedlade på öppna utdelningspunkter. Utdelningen av munskydd sker också  på församlingarnas och organisationernas verksamhetsställen.   

Utdelingspunkter24.04.2021 14:12