Hoppa till innehållet

Mobilitet och utevistelse

Undantagstillståndet sätter fokus på de grundläggande sakerna i livet, såsom rörelse. Att sitta stilla eller ligga mycket eller inte stiga upp ur sängen försvagar snabbt den fysiska funktionsförmågan. Att ligga stilla i en vecka minskar muskelkraften hos en äldre person med hela 25 procent. Även små fysiska aktiviteter i vardagen piggar upp, ger dagarna innehåll och rytm samt säkerställer att den fysiska funktionsförmågan bevaras.

Man kan röra på sig på många olika sätt utan att behöva att närkontakt med andra människor. Alla former av rörelse, såsom att resa sig upp, städa hemmet och gå i trappor, är värdefulla och ökar funktionsförmågan och välbefinnandet. Mer information finns på adressen www.helsinkiliikkuu.fi/sv/. Du kan även ringa projektkoordinatorn för rörlighetsprogrammet Elisa Kaaja (09 310 26698).


Rörelsemöjligheter via tv eller internet

Seniorer som utövar stolgymnastik i en gymnastiksal.

Gympapass på Yle Arenan

Gympapass på tio minuter finns på Yle Arenan, där du till exempel kan välja flera avsnitt i taget! Med hjälp av gympapassen kan du börja dagarna med att röra på dig tillsammans med idrottsinstruktörerna i till exempel vardagsrummet. Gympapassen är utformade för att passa en så stor del av finländarna som möjligt, oavsett utgångsläge eller kondition.

Gympapass på Yle Arenan (på finska)

Äldre man som motionerar vid en ribbstol.

Gymnastikvideor på Helsingforskanalen

Är du intresserad av sittgympa, yoga eller utegympa? Längre gympapass och gympapass på olika nivåer avsedda för äldre finns på Helsingforskanalen. Besök webbplatsen och välj de rörelseformer på distans som passar dig.

Videor med temat motion och friluftsliv på Helsingforskanalen

KotiTV erbjuder vardagsmotion och minnesträning för äldre på egen tv-kanal. KotiTV erbjuder fysiskt rehabilitering på distans, stimulerande minnesträning, kultur och lärande enkelt varje vardag klo 11-13.

 KotiTV:s broschyr

Vill du röra på dig och uppleva naturen? Äldreinstitutet har producerat videor inom temat Veckans rörelse som tar dig på en virtuell resa runt om i Finland.
Videor inom temat Veckans rörelse (på finska)

Äldreinstitutet har producerat videor för äldre med styrke- och balansövningar.
Äldreinstitutets gymnastikvideor (på finska)

Hjärtförbundet har gjort videor med enkla gymnastikövningar.
Enkel stolgympa stående (på finska)

Fler möjligheter till rörelse på distans för olika ålders- och målgrupper finns på webbplatsen  www.helsinkiliikkuu.fi/sv.
Tips för hur du kan röra på dig under undantagstillståndet  (på finska)

Möjligheter till utevistelse under undantagstillståndet

Utöver hemmet är våra närområden utmärkta platser för oss alla att röra på oss och förbättra muskelstyrkan och balansen. Redan en kort stund utomhus gör dig piggare! Förmågan att röra sig i vardagen är en viktig faktor som tryggar äldres funktionsförmåga, aktivitet och självständighet. Det är bra att vistas utomhus alltid när det finns möjlighet till det och genom att följa myndigheternas anvisningar.

Prova att gå runt kvarteret ett par gånger om dagen. Varför? Det är dubbelt så sannolikt att personer som går 1,5 kilometer i veckan bibehåller sin förmåga att gå än personer som går mindre. Även bara lite vardagsmotion är alltså bra!

Tillgängliga naturupplevelser i Helsingforsregionen finns sammanställda på samma webbplats:
Tillgänglighetsanpassade naturupplevelser i Helsingforsregionen

Kartor och guider över olika mål i naturen att ladda ner och skriva ut finns på stadens webbplats  Broschyrer och guider.

Tips på uteaktiviteter finns på sidan "Liiku ja ulkoile joka päivä" på webbplatsen www.helsinkiliikkuu.fi (på finska)

Material som stöd för rörelse att skriva ut

Ibland behöver man konkret material på papper som man till exempel kan fästa på kylskåpet som påminnelse. Inom Helsingfors stads rörlighetsprogram har man producerat anvisningar för hemgymnastik för äldre som du kan skriva ut. Anvisningarna kan skrivas ut via länkarna nedan:

Om du vill ha broschyren som folder i A5-format för att ge till en äldre person kan du beställa en sådan på adressen elisa.kaaja@hel.fi (tfn 09 310 26698) eller från Seniorinfo på adressen seniori.info@hel.fi (09 310 44556).

Allmän information om rörelse för äldre under undantagsförhållandena

På webbplatsen www.helsinkiliikkuu.fi/sv finns en expertartikel om vikten av att äldre rör på sig.
Rörelseförmågan kan tryggas även i den coronabegränsade vardagen

Den 7 april höll borgmästaren ett informationstillfälle om att röra på sig. Informationstillfället kan ses på Helsingforskanalen:
Borgmästarens informationstillfälle 7.4.2020

25.02.2021 15:20