Hoppa till innehållet

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset?

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset? Låt dig testas.

Hur du skyddar dig mot coronaviruset


Aktuellt om coronaviruset - Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Symtom på coronavirussmitta  

Symtomen på coronavirus liknar influensa och magsjukdom. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 

Vad ska du göra om du har symtom på en coronavirusinfektion?


Fyll i en symtombedömning på adressen omaolo.fi

Tjänsten Omaolo ger anvisningar för hur du ska agera utifrån dina symtom.

Börja med att göra en symtombedömning. Om du har lindriga symtom kan du beställa tid till coronavirustest via Omaolo. Du får en påminnelse om tidsbeställningen per textmeddelande. Om dina symtom är svåra kommer en yrkesperson att kartlägga din situation efter att du fyllt i symtombedömningen.

För att boka tid och kontakta en yrkesperson inom hälso- och sjukvården måste du identifiera dig elektroniskt, exempelvis med nätbankskoder.

När du identifierat dig i Omaolo-tjänsten kan du boka tid till dig själv och ditt barn som är under 15 år.

Vill du veta mer om coronavirustestningen?

Ytterligare information om coronavirustestningen hittar du på webbplatsen Coronavirustestning i Helsingfors. Du får behövliga instruktioner om hur du kommer till testningen efter att du har gjort symtombedömningen på Omaolo och rekommenderas ett coronatest.


Om du inte kan göra symtombedömningen på nätet, ring coronavirusrådgivningen

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. 

Om coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen som tyder på coronasmitta är lindriga, ska du vänta till nästa dag.

Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.

I nödfall ring 112.

THL:s rekommendation angående ansiktsmask

Patienter med symtom av en luftvägsinfektion och coronapatienter vårdas från och med den 1 oktober på den egna hälsostationen

Från och med den 1 oktober vårdas Helsingforsbor med luftvägssymtom och covid-19 på klientens egen hälsostation. Verksamheten på Dals och Malms coronahälsostationer har upphört den 30 september.

Om en person med luftvägssymtom eller covid-19 behöver sjukskötarens eller läkarens bedömning, lönar det sig att först göra en symtombedömning på omaolo.fi eller kontakta coronavirusrådgivningen tfn 09 3101 0024 (dagligen kl. 8–18) eller servicenumret för din egen hälsostation. Du ska inte komma direkt till hälsostationen, utan alltid kontakta en yrkesutbildad person i förväg per telefon eller elektroniskt.


Hur man ska gå tillväga om man har blivit exponerad för coronaviruset?

Se information på dessa sidor: Coronavirustetning i Helsingfors, Coronablinkern larmar - hur går tillväga, Råd för personer i karantän

Behöver du hjälp och stöd – information lätt tillgängligt på nätet

Ibland stöter man på situationer i livet som man inte kunde förutspå. Ifall du upplever ångest, oro, hälsoproblem eller till exempel arbetslöshet kan du vända dig till social- och hälsovårdens professionella. Besök hjälp och stöd-webbsidan på adressen www.hel.fi/hjalpochstod.

Hur man ska gå tillväga om man har blivit exponerad för coronaviruset?

Coronavirus information in different languages

Coronavirus information in different languages
26.11.2021 13:04