Hoppa till innehållet

Tjänster under coronaepidemin

På den här webbplatsen finns tjänster för i synnerhet äldre, över 70-åriga helsingforsare under coronaepidemin. En del av tjänsterna som presenteras är tillfälliga och har öppnats specifikt för behov som uppkommit under coronasituationen. Andra tjänster i sin tur är permanenta, men på grund av coronasituationen har en del ändringar gjorts i servicetider och tillvägagångssätt.


Hör du till en riskgrupp för coronaviruset?

Personer över 70 år löper större risk för att drabbas av en allvarlig coronavirusinfektion (COVID-19). Risken för att insjukna hos i synnerhet äldre kan öka risken för sjukdomar som väsentligen försvagar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft. (Institutet för hälsa och välfärd, THL, mars 2020).09.07.2020 16:40