Hoppa till innehållet

Färdtjänstens självriskandelar

Färdtjänstresornas självriskandelar följer HRT:s motsvarande biljettpriser.

För arbets- och studieresor betalas självriskandelen månatligen till banken efter den faktura som Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst skickar.

Självriskandelen omfattar alla resor inom det område dit självriskandelen har betalats.

Resor inom kommunen

  • Resor för uträttande av ärenden (vuxna) 2,90 e/resa
  • Resor för uträttande av ärenden (barn 7-16 år)  1,50 e/resa
  • Arbetsresor 54,70 e/månad
  • Studieresor 27,40 e/månad

Resor över kommungränsen

  • Resor för uträttande av ärenden (vuxna) 5,00 e/resa
  • Resor för uträttande av ärenden (barn 7-16 år) 2,50 e/resa
  • Arbetsresor 106,50 e/månad
  • Studieresor 53,30 e/månad

Närområde 3 (Kyrkslätt, Kervo, Sibbo)

  • Arbetsresor 158,40 e/månad
  • Studieresor 79,20 e/månad


28.12.2017 16:20