Hoppa till innehållet

Vanliga frågor om Helsingfors-hjälpen

Vad är Helsingfors-tjänstens telefonnummer?

Numret är 09 310 10020.

När betjänar numret?

Numret betjänar under vardagar från måndag till fredag från klockan 9.00 till 16.00. Samtalen tas emot och rings under tjänstens öppettider. Under övriga tider finns ett inspelat meddelande på Helsingfors-hjälpens telefonnummer.

Vem är hjälpen avsedd för?

Helsingfors-hjälpen är riktad till alla över 70-åriga helsingforsbor som behöver hjälp med att uträtta ärenden eller någon att tala med. Alla som är över 70-år hör till riskgruppen för COVID-19-sjukdomen som förorsakas av coronaviruset. Riskgrupperna bör enligt instruktioner från regeringen och hälsovårdsmyndigheterna undvika att vistas utanför hemmet.

Hur fungerar tjänsten?

Alla över 70-åriga helsingforsbor kan själv ringa till numret 09 310 10020. 

Se till också exemplen på sidan Hur fungerar Helsingfors-hjälpen och nyheten om förändringarna i tjänsten från och med 1.7.2020

Den evangelisk-lutherska kyrkan är starkt med i samarbetet. Vad händer ifall den hjälpbehövande inte hör till kyrkan eller hör till något annat trossamfund?

Att höra till kyrkan eller något religionssamfund är inte en förutsättning för att få Helsingfors-hjälpen. Alla får hjälp oavsett religionssamfund eller livsåskådning. Om kunden önskar andligt hjälp av en representant från det egna trossamfundet görs en kontaktbegäran också till andra samfund om man så önskar. Detta skall dock baseras på kundens önskemål, man frågar inte efter religionssamfund eller kyrka och uppgifter om dessa antecknas inte.

För vad kan man få hjälp med?

Via Helsingfors-hjälpen kan man få diskussionsstöd, andligt stöd och praktisk hjälp med butiks- och apoteksärenden och få uppköpen levererade hem. Butiks- och apotekshjälpen fortsätter till och med 30.6.2020, efter det hänvisas kunderna till kommersiella tjänster eller till Seniorinfo.

Är Helsingfors-hjälpen samma som det så kallade brödköerna eller matkassarna?

Dessa är olika saker. Livsmedelshjälpen som erbjuds av kyrkan och organisationer (kallas allmänt för mathjälp, matkassar, brödköer) är avsedda för hjälpbehövande av alla åldrar. Under coronaepidemin sker utdelningen av så kallade akutkassar eller utdelningen av färdigt packade livsmedel från tio olika punkter runt om i staden. Utdelningspunkterna för livsmedel finns här: https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/seurakuntienruoka-apujatkuuruokakassejajaossaeripuolillahelsinkia

Kan närstående till den äldre personen också få hjälp?

Den äldre personens anhöriga kan vid behov be om hjälp, om de till exempel på grund av corona inte själv kan hjälpa sina närstående. 

På vilka språk betjänar Helsingfors-hjälpens telefonnummer?

Betjäning får utöver finska alltid på svenska och engelska och på övriga språk ifall det finns språkkunniga bland telefontjänstens personal. För personer som inte behärskar finska, svenska eller engelska strävar man att alltid hitta nån som talar det egna språket.

Om man behöver hjälp i hemmet, t.ex. med att byta ut en trasig lampa eller hjälp med att laga mat, hur gör man då?

För hjälp i hemmet kan man anhålla om hemvård via social- och hälsovården. Mer information om hemvården fås från Seniorinfo tfn 09 310 44556, tillsvidare med förlängda betjäningstider vardagar klockan 9-18. Chatt på adressen www.hel.fi/seniorit, e-post: seniori.info@hel.fi

Hur skiljer sig Helsingfors-hjälpen från Seniorinfo?

Helsingfors-hjälpen är en telefontjänst som förverkligats av Helsingfors stad, Helsingfors kyrkliga samfällighets och projektets samarbetspartners, speciellt under det undantagstillståndet under coronaepidemin. Helsingfors-hjälpen hjälper målgruppen speciellt med butiks- och apoteksärenden och hänvisar till samtalshjälp till och med 30.6.2020. Helsingfors-hjälpen erbjuder tjänsterådgivning från och med 1.7.2020.

Däremot är Seniorinfo en tjänst som upprätthålls av Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor, som erbjuder tjänsterådgivning på en bred bas för seniorer och äldre helsingforsbor. Till Seniorinfo skall man ringa ifall du eller dina anhöriga behöver hemvård, dagverksamhet, stöd från socialt arbete eller social handledning, kortvarig eller vård dygnet runt. Seniorinfo erbjuder rådgivning med låg tröskel och söker lösningar på utmaningar som seniorer kan möta i vardagen. Via Seniorinfo kan man också göra en officiell orosanmälan om det i din närkrets finns en person som är över 65 år, vars välmående du är orolig över och det är uppenbart att han eller hon inte kan söka hjälp, eller förstår sitt behov av hjälp.

Jag är intresserad av frivilligverksamhet. Med vad kan Helsingfors-hjälpens volontärer hjälpa till med i fortsättningen?

Information om volontärarbete i Helsingfors finns på nätsidan för volontärarbete https://vapaaehtoistoiminta.hel.fi/  

facebooksidan för volontärarbete  https://www.facebook.com/VapaaehtoistoimintaHelsinki/ 

Volontäruppgifter inom Helsingfors församlingar hittar du på tjänsten Vapaaehtoistyo.fi 

Under sommarperioden är volontärer också välkomna att delta i förpackning, distribution och hemleverans av mathjälp. För mer information om dessa uppgifter, vänligen skicka ett mail till vapaaehtoistoiminta.helsinki@evl.fi


Helsingfors-hjälpen  till framsidan15.07.2020 08:58