Hoppa till innehållet

Har du frågor om en människorelation?

Människor sittande vid bord på ett kafé fotograferat uppifrån. Foto: Unsplash

Förändringar i äldre personers liv rör även mänskliga relationer och företeelser som hör ihop med dem, såväl positiva som negativa.

En mänsklig relation kan innebära relationen till familjemedlemmar, make/maka, vänner, släktingar, grannar eller sig själv. I situationer där mänskliga relationer förändras, såsom när närståendevård påbörjas eller livet tar slut, finns det tillgång till information och stöd. Vi har i detta avsnitt samlat ihop information om situationer som hör ihop med mänskliga relationer.29.11.2018 14:44