Hoppa till innehållet

Har du frågor om en människorelation?

Stadens webbsida förnyas

Helsingfors stad förnyar sina webbsidor 2021–2023.

Gå till de nya sidorna för seniortjänster

Människor sittande vid bord på ett kafé fotograferat uppifrån. Foto: Unsplash

Förändringar i äldre personers liv rör även mänskliga relationer och företeelser som hör ihop med dem, såväl positiva som negativa.

En mänsklig relation kan innebära relationen till familjemedlemmar, make/maka, vänner, släktingar, grannar eller sig själv. I situationer där mänskliga relationer förändras, såsom när närståendevård påbörjas eller livet tar slut, finns det tillgång till information och stöd. Vi har i detta avsnitt samlat ihop information om situationer som hör ihop med mänskliga relationer.16.01.2023 11:08