Hoppa till innehållet

Boendehälsa och -trygghet

Arbetsbord i solljuset i en ljus bostad, grön växt i förgrunden. Foto: Unsplash

 Från rådgivning i frågor som gäller boendehälsa får man rådgivning i frågor som gäller boendehälsa gällande inomhusluft, fukt, mögel och buller, samt information om skadedjur inomhus.

 Helsingfors räddningsverks webbplats hittar du information om boendesäkerhet och förebyggande av olyckor. På webbplatsen kan man göra  en anmälan om olycksrisk.

Kolla även

 Skadedjur inomhus01.08.2019 14:46