Hoppa till innehållet

Program och hobbyer

Männen spelar biljard. Foto: Maarit Ajalin 

Interna länkar på webbplatsen Stadens seniorinfo

 Bibliotek
 Arbetarinstitutet
 Grannkretsar
 Föreningar och organisationer
 Volontärverksamhet


Externa länkar som för dig bort från webbplatsen Stadens seniorinfo

 Helmet – biblioteksnätverk för de allmänna biblioteken i huvudstadsregionen.

 Enter ry – gratis handledning om användning av datorer, surfplattor och mobiler.



02.08.2019 08:46