Hoppa till innehållet

Föreningar och organisationer

Glad seniorgrupp. Foto: Helsingfors stads materialbank/Laura Oja

I Helsingfors verkar flera organisationer och föreningar, som arrangerar mångsidig verksamhet, samt erbjuder information, tjänster och kamratstöd. Länkarna leder till organisationernas egna webbplatser.


Riksomfattande pensionärsorganisationer


På svenska

 Pensionärerna rf

 Pensionärsförbundens intresseorganisation rf

 Pensionstagarnas Centralförbund PCF

 Finlands Seniorrörelse rf

 Svenska pensionärsförbundet


På finska

 Eläkeliitto

 Kansallinen senioriliitto ry

 Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry


Regionala och andra organisationer


På svenska

 Folkhälsan

 Äldreinstitutet

 Seta rf

 Röda Korset

 Centralförbundet för de gamlas väl

 Enter ry

 Helsingforsmission

 Naistenkartano rf

 Lappvikens källa


På finska

 Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry

 Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

 Helsingin kansallinen senioripiiri ry

 Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry

 Suomen Klubitalot ry

 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli

 Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys, HELY

 Kalliolan setlementti

 Pääkaupunkiseudun omaishoitajat


Veteranorganisationer


På svenska

 Krigsinvalidernas Brödraförbund

 Helsingforsnejdens Krigsbarn rf


På finska

 Traditionsförbundet Eklövet

 Sotaveteraniliitto ry

 Rintamaveteraaniliitto

 Kaatuneitten omaisten liitto

 Sotaorvot

 Suomen Lottaperinneliitto ry


Organisationer inom social- och hälsovården


På svenska

 Helsingfors Alzheimerförening rf

 A-klinikstiftelsen

 Helsingfors Diakonissanstalt

 Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf)

 Andningsförbundet

 FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf

 Mieli Psykisk Hälsa Finland rf

 Minnesförbundet

 Näringsguide för äldre personer - Gerontologinen ravitsemus ry

 Propo Finlands prostatacancerförening Rf

 Finlands minnesspecialister rf (SUMU)

 Sorgbandet rf

 Hjärtförbundet

 För Trygg Ålderdom – Suvanto rf


På finska

 Aivoliitto

 Aivosäätiö

 Allergi-, Hud- och Astmaförbundet

 Glaukoomayhdistys ry

 Kuuloliitto ry

 Mielenterveyden keskusliitto

 Mielenterveysyhdistys HELMI

 Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys ry

 Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry

 Pääkaupunkiseudun selkäyhdistykset

 Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry

 Selkäliitto

 Sininauhaliitto

 Suomen Kipu ry

 Suomen Nivelyhdistys ry

 Uniliitto


Motionsföreningar

 Motionsföreningar
17.04.2020 14:04