Hoppa till innehållet

Påverkan

Väljare i vallokal vid riksdagsval. Foto: Helsingfors stads materialbank/Kimmo Brandt

Som Helsingforsbo har du många sätt att påverka utvecklandet av din boendemiljö och service.

Invånarkvällar, olika slags diskussionsevenemang och borgmästarens invånarkvällar tillhandahåller en låg tröskel för att samtala och ställa frågor om aktuella ämnen.

Helsingfors vill få respons om sina tjänster för att kunna utveckla dem till ännu mer funktionella. Du kan lämna respons direkt till tjänsteleverantören. Du kan även framföra dina idéer, tack, kritik och förslag till staden via webben på adressen  www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback/ eller genom att ringa stadens rådgivning på tfn 09 310 111 11.

Du kan komma med initiativ rörande stadens verksamhet på internet eller genom att skicka in ditt initiativ till stadens registratorskontor. Om du skickar ditt initiativ till registratorskontoret, kom ihåg att märka det tydligt med att det är ett initiativ. Bifoga även dina kontaktuppgifter till initiativet.

Genom att rösta i kommunvalet som arrangeras vart fjärde år påverkar du stadsfullmäktiges sammansättning. Stadsfullmäktige fattar beslut om de viktigaste ekonomiska sakerna och organiseringen av stadsförvaltningen. Stadsfullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Du kan komma till stadshuset (besöksadress Sofiegatan 3) eller följa sammanträdet via Helsingforskanalen på nätet. 

Du kan också kontakta  stadsfullmäktige när du har frågor om äldres ärenden.

Se även (länkarna leder till en ny webbplats).

 Hel.fi-delta och påverka -sidan.23.09.2019 11:15