Hoppa till innehållet

Motion och idrott

Motionärer i färggranna kläder i en somrigt grönskande park.

Foto: Helsingfors stads materialbank/Lauri Rotko

Det är viktigt att behålla motion som en del av vardagen även när man blir äldre. Rekommendationen om hälsomotion för äldre, som skapats utifrån forskningsrön, tar avstamp i att uthållighetsmotion i vardagen, såsom promenader, ska utövas flera dagar i veckan – gärna dagligen.

Helsingfors stad erbjuder mångsidiga förutsättningar för motion. Motionsplatser finns runtom i huvudstadsregionen och det finns även grupper som är speciellt riktade till seniorer.


Interna länkar på webbplatsen Stadens seniorinfo

Motionsgrupper vid servicecentralerna

 Konditionssalar vid servicecentralerna

 Motionsföreningar


Motionsplatser på karta


Öppna större karta

Seniormotionstjänster

Målet för ledd seniormotion är upprätthållande och höjande av den fysiska konditionen, förbättrande av funktionsförmågan samt rekreation. Tjänsterna är avsedda för dem som har fyllt 64 år. I utbudet ingår olika sorters gympa, gymträning och vattengymnastik.

Personer som har front-, militär- och fronttjänsttecken samt krigsinvalider har gratis tillträde till ledda motionsgrupper samt Helsingfors stads konditionssalar och simhallar genom att visa upp fronttjänstkort eller eklövsemblem.

Mer information om seniormotionsgrupper via länkarna nedan.


Externa länkar som för dig bort från webbplatsen Stadens seniorinfo

 Seniormotionstjänster


På finska

 Vattengympa

 Gympa

 Ledd gymträning

 Seniorisäpinät

 Seniorgympakort

 Seniormotion arrangerad av föreningar och sällskap21.01.2021 10:57