Hoppa till innehållet

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Stadens seniorinfo

Seniorinfo ger råd om och handledning i tjänster

Oroar du dig för minnet, behöver du hjälp i vardagen, med boende, uträttande av ärenden eller att röra på dig? Seniorinfo betjänar seniorer i Helsingfors vardagar kl. 9–15 på numret 09 310 44556

Seniorcenter

Information om tjänsterna vid seniorcenter.

Hälsostationer

Den egna hälsostationen tillhandahåller primärvårdstjänster.

Sök information om tjänsterna

Sök information om tjänsterna som staden tillhandahåller.

Bibliotek

Information om bibliotekstjänster.