Hoppa till innehållet

Ge respons om Seniorinfos chatt

Vi samlar in kundrespons om Seniorinfos chatt för att utveckla vår verksamhet och kundtjänst. Kundrespons samlas in från och med februari 2021.

När du avslutar chatten öppnas ett popup-fönster med ett kort klientresponsformulär på din skärm. Det tar några minuter att svara på det.

Det är frivilligt och gratis att svara på enkäten. Inga personuppgifter samlas in via enkäten.

Du hittar Seniorinfos chatt på www.hel.fi/seniorit/sv. Språket i chatten är finska. Du kan även ställa frågor på svenska eller engelska. Vi svarar på ditt språk om möjligt. Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska.

Tack för att du hjälper oss att utveckla våra tjänster!


Plock i serviceutbudet

Läs mera om Stadens seniorinfo

Seniorinfo ger råd om och handledning i tjänster

Oroar du dig för minnet, behöver du hjälp i vardagen, med boende, uträttande av ärenden eller att röra på dig? Seniorinfo betjänar seniorer i Helsingfors vardagar kl. 9–15 på numret 09 310 44556

Seniorcenter

Information om tjänsterna vid seniorcenter.

Hälsostationer

Den egna hälsostationen tillhandahåller primärvårdstjänster.

Sök information om tjänsterna

Sök information om tjänsterna som staden tillhandahåller.

Bibliotek

Information om bibliotekstjänster.