Suoraan sisältöön

Ikäihmisen läheisenä

Nainen katselee mietteissään ulos sadepisaroiden täplittämästä ikkunasta. Kuva: Unsplash

Läheisten antama tuki ikääntyneelle on korvaamatonta, mutta myös läheisauttaja tarvitsee joskus tukea ja neuvoja.

Läheisen sairaus voi herättää hämmennystä ja erilaisia tunteita sairastuneessa henkilössä itsessään sekä hänen läheisissään. Tunteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vertaistukea on saatavilla. 

Lisätietoa

 Yhdistykset ja järjestöt

 Palvelukeskusten vertaistukiryhmät (esimerkiksi muistikahvilat) 


Katso myös

 Muistisairaan tukeminen -  ohjeita läheisille (Terveyskirjasto -  Duodecim)

 Omaisten vertaistukiryhmät (Helsingin Alzheimer-yhdistys ry)

 Muistiliiton Muistiluotsi (Tukea ja apua muistisairaille ja heidän läheisilleen)

 Opas omaisille, joiden läheinen oireilee psyykkisesti (FinFami Uusimaa ry)

 Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu 

 Neuroliiton vertaistukijat (MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen.)

 Parkinson liiton vertaistukihenkilöt (Vertaistukea Parkinsoninin tautia ja dystoniaa sairastaville ja heidän omaisilleen.)

 Diabetesliiton neuvontapuhelin


Omaishoitajille

 Omaishoidon toimintakeskukset

 Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry

 Omaishoitajaliitto

 Omaisena edelleen ry

 FinFami ry (Omaiset mielenterveyden tukena)

 Vertaistukiryhmät (Päihdelinkki.if)

 Kuppi Nurin (Omaishoitoperheille, joissa esiintyy päihteiden käyttöön liittyviä haasteita)

 Tunne voimavarasi (Tukea ja apua ikääntyville yli 60-vuotiaille omaishoitaja- ja etäomaishoitajanaisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.)28.05.2020 17:30