Suoraan sisältöön

Asumisterveys ja -turvallisuus

Valoisan asunnon työpöytä auringon valossa, etualalla viherkasvi. Kuva: Unsplash

 Asumisterveysneuvonnasta saat asumisterveyteen liittyvää neuvontaa sisäilma-, kosteus-, home- ja meluasioissa, sekä tietoa sisätilojen tuholaisista.

 Helsingin Pelastuslaitoksen internetsivuilta löytyy tietoa asumisturvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisystä. Sivuilla voi tehdä  onnettomuusriski-ilmoituksen.

Vanhustyön Keskusliiton Kotiturva-hanke on julkaissut ikäihmisille suunnatun videon kotiturvallisuutta parantavista ratkaisuista:
 Opas ikäihmisille kotona asumisen turvaksi (Vanhustyön Keskusliitto)


Katso myös

 Sisätilojen tuholaiset

 Naapuruussovittelun keskus (Asumiseen ja naapuruuteen liittyvien konfliktien sovittelua)
01.07.2020 14:26