Suoraan sisältöön

Palveluasumisen palveluseteli


Palveluasumisen palvelusetelin omavastuulaskuri

Tällä laskurilla voit arvioida ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin omavastuuosuuden.

Ilmoita tulot, ennakonpidätykset ja hinnat pelkkinä lukuina, ilman muita merkkejä (e, € ym.).

Tulot


Ilmoita viimeksi toimitetun verotuksen verotuspäätöksestä Ansiotulot-kohdasta "ansiotulot yhteensä".

Mikäli asiakkaan säännöllisissä tuloissa on tapahtunut suuria muutoksia verrattaessa palvelusetelihakemuksen/tuloselvityksen tietoja ja verotuspäätöksen tietoihin, käytetään tuoreimpia tietoja. Palvelusetelin arvoa laskettaessa otetaan huomioon eläkkeet, elatusavut, elinkorot, elatustuki sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot ja pääomasta tai omaisuudesta (kuten korko-, osinko- ja vuokratulot), nettotuloina. Palvelusetelin arvoa laskettaessa ei oteta huomioon eläkkeen saajan hoitotukea, asumistukea, rintamalisää tai sotavammalain mukaista elinkorkoa.


Ilmoita viimeksi toimitetun verotuksen verotuspäätöksestä Pääomatulot ja luovutustappiot -kohdasta "pääomatulot yhteensä".


Ennakonpidätykset


Ilmoita viimeksi toimitetun verotuksen verotuspäätöksestä hyväksiluettavat ennakot ja palautuskorko kohdasta "ennakonpidätykset ansiotuloista".


Ilmoita viimeksi toimitetun verotuksen verotuspäätöksestä hyväksiluettavat ennakot ja palautuskorko- kohdasta "ennakonpidätykset".


Palveluntuottajan ilmoittama kuukausihinta


  

07.04.2021 14:17