Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito


Palvelukeskuksen asukas ja työntekijä juttelevat. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Miika Kainu / Alma 360


Ympärivuorokautinen hoito voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista hoitoa joko palvelutalossa tai monipuolisessa palvelukeskuksessa.

 Ympärivuorokautisen hoitopaikan hakeminen
 Palveluasuntojen asukkaiden valintaperusteet
 Ikääntyneiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito
 Hoidon hakeminen oman kunnan ulkopuolelta


Palveluasuminen
on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja apua ja jotka eivät kotihoidonkaan turvin selviydy enää kotona.

 Lyhytaikainen palveluasuminen
 Pitkäaikainen palveluasuminen
 Palveluasumisen palveluseteliJAA
13.02.2019 14:42