Suoraan sisältöön

Esteetöntä asumista

Hissi ja portaikko 1900-luvun alussa rakennetussa kerrostalossa. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Simo Karisalo

Asunnon muutostyöt

Ikääntyneen väestön asunnot vaativat usein korjaus- ja muutostöitä. Asunnonmuutostöihin on useampia rahoitusvaihtoehtoja.


Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt

Edellytyksenä on henkilön vaikeavammaisuus. Muutostyöt eivät ole tulosidonnaisia. Lisätietoja vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.

 Lisää Vammaispalvelun sosiaalityöstä


Sosiaalihuoltolain mukaiset asunnon muutostyöt

Muutostöitä voidaan tukea määrärahojen puitteissa. Asunnon muutostöiden myöntämisessä huomioidaan muun muassa asiakkaan toimintakyky, miten muutokset tukevat kotona asumista sekä tulot ja varallisuus.

Lisätietoja

  • Seniori-infosta puh. 09 31044556


Korjausavustus ja kotitalousvähennys

Valtion korjausavustus

Korjausavustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), joka tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten
maksamisen.

Uuden korjausavustuslain myötä haettavia avustuksia ovat

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus.

Lisätietoja

Tavanomaisten kodin perusparannusten työkustannuksiin voi saada myös kotitalousvähennystä.
Lisätietoja verohallinnon palvelunumerosta 029 497 002.


Korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat ikääntyneitä asunnon korjaustöiden suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Korjausneuvonta on maksutonta.

Lisätietoja

  • Vanhustyön keskusliitosta, Uudenmaan alue, puh. 050 449 3395


Hissiprojekti edistää esteettömyyttä

Taloyhtiö voi edistää asumisen esteettömyyttä rakentamalla hissin. Kaupungin Hissiprojekti palvelee sekä yksityisten että kaupungin omistamien talojen asukkaita.

Hissiasiamies neuvoo taloyhtiöiden asukkaita, isännöitsijöitä ja hallitusten jäseniä sekä käy yhtiökokouksissa kertomassa hissien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä.

 Lisää Hissiprojektista


Avustusta hissin rakentamiseen tai muun liikuntaesteen poistamiseen

Hissin rakentamiseen tai muun liikuntaesteen poistamiseen on mahdollista hakea avustusta.

 Lisää avustusten hakemisesta01.08.2019 09:54