Suoraan sisältöön

Apua kotiin verovapaasti

Voit ostaa yksityiseltä yrittäjältä apua kotiin ilman arvonlisäveroa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Jos toimintakyky kotona selviämiseksi on heikentynyt
  • Kotona tehtävä työ katsotaan sosiaalihuoltopalveluksi tai sen tukipalveluksi. Tällaisiksi katsotaan toiminta, jonka tarkoituksena on mm. huolehtia lasten ja nuorten, kehitysvammaisten ja vanhusten huollosta.
  • Palveluntuottaja on rekisteröitynyt kunnan sosiaalitoimeen ja hän on tehnyt kanssasi palvelusuunnitelman ja palvelusopimuksen palvelun tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluna.
  • Lisäksi palveluntuottajalla pitää olla vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta, ja omavalvontasuunnitelma.


Mitä palveluja voi hankkia ilman arvonlisäveroa?

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavia arvonlisäverottomia kotipalveluja ovat esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.


Voinko saada lisäksi kotitalousvähennyksen?

Jotta arvonlisäverottomasta palvelusta saisi vielä kotitalousvähennyksen, työn pitää olla tavanomaista hoiva- ja hoitopalvelua tai kotitaloustyötä ja se tehdään pääosin kotona. Vähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien käyttämässä asunnossa.

Lisätietoja

 Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus (vero.fi)
 Kotitalousvähennys (vero.fi)

Yksityisiä palveluntuottajia

 Helsingin kaupungin hyväksymät yksityiset kotipalvelun tukipalvelutuottajat
 Yksityisiä palveluntuottajia (elias.fi)17.01.2020 09:08