Suoraan sisältöön

Omaishoito

Kaksi miestä juttelee. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt

 Omaishoidon tuet
 Tukipalveluja yli 65-vuotiaan omaishoitajalle
 Päivätoiminta
 Omaishoidon toimintakeskusten palvelut
 Omaishoitajille ja hoidettaville toimintaa ja ryhmiä
 Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus sekä valmennus

 Omaishoidontuen palveluseteli


Omaishoidon tuki koronatilanteessa

 Omaishoidon tuen tiedote 11.9.2020 suomenkielinen

 Omaishoidon tuen tiedote 11.9.2020 ruotsinkielinen


Omaishoidon tuen esitteet

 Omaishoidon tuki -esite, suomenkielinen

 Omaishoidon tuki -esite, ruotsinkielinen

 Omaishoidon tuki -esite, englanninkielinen


Lomakkeet

 Omaishoidon tukihakemus

 Sijaishoitajan työseloste


Katso myös

 Ikääntyneiden lyhytaikainen laitoshoito
(tilapäinen ympärivuorokautinen laitoshoito omaishoitajan vapaan ajaksi)

 Omaolo  Arvio omaishoitotilanteesta (Voit tehdä tämän kyselyn, jos sinä tai läheisesi olette harkinneet omaishoidon tuen hakemista. )

 Chat-palvelu muistiperheille (Muistiyhdityksen Chat-palvelu muistiperheille)30.09.2020 14:19