Suoraan sisältöön

Yleisiä kysymyksiä Helsinki-avusta

Mikä on Helsinki-avun puhelinnumero?

Numero on 09 310 10020.

Mihin aikaan numero palvelee?

Se on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 9–16. Sekä soittaminen että puheluiden vastaanottaminen tapahtuu palvelun aukioloaikoina. Muina aikoina palvelunumerossa on nauhoite.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Helsinki-apu on suunnattu kaikille asiointi- tai keskusteluapua tarvitseville yli 70-vuotiaille helsinkiläisille. Kaikki yli 70-vuotiaat kuuluvat koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin riskiryhmään. Riskiryhmien tulee hallituksen ja terveysviranomaisten ohjeistusten mukaisesti nyt välttää kodin ulkopuolella liikkumista.

Miten palvelu toimii?

Kaikki yli 70-vuotiaat helsinkiläiset voivat itse soittaa numeroon 09 310 10020. 

Katso myös esimerkkitapaukset sivulta Miten Helsinki-apu toimii sekä uutinen 1.7.2020 alkavista muutoksista palvelussa.

Yhteistyössä on vahvasti mukana evankelis-luterilainen kirkko. Entä jos avuntarvitsija ei kuulu kirkkoon tai kuuluu johonkin toiseen uskontokuntaan?

Kirkkoon tai mihinkään uskontokuntaan kuulumisella ei ole merkitystä Helsinki-avun saamiselle, eikä sitä kysytä. Apua annetaan kaikille, uskontokunnasta tai uskonnottomuudesta riippumatta. Mikäli asiakas haluaa hengellistä tai henkistä apua oman uskontokuntansa edustajalta, yhteydenottopyyntöjä ohjataan myös muiden uskontokuntien edustajille, jos ikäihminen niin toivoo. Tämä on kuitenkin oltava ikäihmisen oma toive, uskontokuntaa tai kirkkoa ei palvelussa kysytä tai kirjata.

Saako alle 70-vuotias tai muuhun riskiryhmään kuuluva apua Helsinki-avusta?

Tarkoitus on, että ketään ei jätetä huolensa kanssa yksin. Vähintäänkin ohjataan avuntarvitsija kunkin puhelussa selvinneen tarpeen mukaan jonkin toisen palvelun piiriin.

Mihin kaikkeen apua voi saada?

Helsinki-avun kautta voi saada keskustelutukea henkistä ja hengellistä apua sekä palveluohjausta. Kauppa-asiointi- ja apteekkiapua jatketaan 30.6. asti, jonka jälkeen asiointi ohjataan kaupallisiin palveluihin ja tarvittaessa Seniori-infoon.

Onko Helsinki-apu sama kuin ns. leipäjonot tai ruokakassit?

Nämä ovat eri asioita. Kirkon ja järjestöjen tarjoama elintarvikeapu (kutsutaan yleisesti myös ruoka-apu, ruokakassit, leipäjonot) on suunnattu kaikenikäisille avuntarvitsijoille. Koronaepidemian aikana akuuttikasseja eli valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden jako tapahtuu noin kymmenessä eri pisteessä eripuolilla kaupunkia. Elintarvikeavun jakopisteet löytyvät täältä: https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/seurakuntienruoka-apujatkuuruokakassejajaossaeripuolillahelsinkia (linkki avautuu uudelle sivustolle).

Voivatko apua saada myös ikääntyneiden omaiset?

Puhelimesta apua voivat tarvittaessa pyytää myös ikääntyneiden omaiset, jos he ovat itse estyneet esimerkiksi koronan vuoksi auttamasta läheisiään. 

Millä kielillä numero palvelee?

Palvelua saa suomen lisäksi aina ruotsiksi sekä englanniksi ja muillakin kielillä, jos puhelinkeskuksen henkilöstöstä osaamista löytyy. Suomea, ruotsia tai englantia huonosti osaaville avunpyytäjille pyritään aina löytämään omaa kieltä osaava kontakti.

Jos apua tarvitaan kodin seinien sisäpuolella, esim. palaneen lampun vaihdossa tai ruoanlaitossa, miten sitä voi saada?

Kotiapuun on olemassa sosiaali- ja terveyspuolen kotihoidon palveluja. Lisätietoja antaa Seniori-info puh. 09 310 44556, toistaiseksi pidennetyillä palveluajoilla arkisin klo 9-18. Seniori-infon chat osoitteessa www.hel.fi/seniorit, sähköposti: seniori.info@hel.fi

Kuinka Helsinki-apu eroaa Seniori-infosta?

Helsinki-apu on Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän sekä hankkeen yhteistyökumppaneiden toteuttama puhelinpalvelu ikääntyneille helsinkiläisille erityisesti koronaepidemian luoman poikkeustilanteen aikana. Helsinki-apu auttaa kohderyhmää erityisesti kauppa- ja apteekkiasioinnissa sekä ohjaa keskusteluavun piiriin 30.6.2020 saakka. 1.7. alkaen Helsinki-apu antaa palvelunohjausta.

Seniori-info puolestaan on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ylläpitämä pysyvä palvelu, joka tarjoaa laajalla skaalalla ikääntyneiden ja vanhusten neuvontaa- ja palvelunohjausta. Seniori-infoon tulee soittaa, kun sinä itse tai läheisesi tarvitsee kotihoitoa, päivätoimintaa, sosiaalityön tukea, lyhytaikaista tai ympärivuorokautista hoitoa. Seniori-info tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa ja etsii ratkaisuja ikääntyneiden arjen haasteisiin. Seniori-infon kautta voi tehdä myös virallisen huoli-ilmoituksen, mikäli lähipiirissäsi on yli 65-vuotias, jonka hyvinvoinnista olet huolissasi ja on ilmeistä, ettei hän itse kykene hankkimaan apua itse.

Missä Helsinki-avun vapaaehtoiset voivat jatkossa auttaa?

Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnasta löydät tietoa

Vapaaehtoistehtäviä Helsingin seurakunnissa löydät 

  • Vapaaehtoistyo.fi -palvelusta
  • Kesäaikana vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan myös ruoka-avun pakkaamiseen, jakeluun ja kotiinkuljetukseen. Näistä tehtävistä saa lisätietoa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vapaaehtoistoiminta.helsinki@evl.fi.

Helsinki-avun pääsivulle09.07.2020 09:45