Suoraan sisältöön

Kotihoidon palvelusetelilaskuri


Tiedot kotihoidon palvelusetelin omavastuuosuuden arvioimista varten

  

Talouden koko

Taloudella tarkoitetaan samassa osoitteessa yhteistaloudessa eläviä aikuisia sekä heidän alaikäisiä lapsiaan.


  

Kuukausittainen käyttö

Palvelusuunnitelmassa teille määritelty kotihoidon tuntimäärä kuukaudessa.


  

Bruttotulot kuukaudessa

Kuukausituloina huomioidaan veronalaiset ansiotulot ja veronalaiset pääomatulot, joita ovat metsätulot sekä korko-, osinko- ja vuokratulot.


  

Palveluntuottajan tuntihinta

Valitsemanne palveluntuottajan perimä kotihoitotunnin hinta.
22.10.2021 15:00