Suoraan sisältöön

Kotihoidon asiakas­maksu­laskuri

Tällä laskurilla voitte arvioida jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun.

Maksua peritään tulorajan ylittävältä osuudelta (tulorajataulukko alla). Kuukausituloina otetaan huomioon kotihoidon asiakkaan kaikki veronalaiset jatkuvat ja vuosittain toistuvat ansio- ja pääomatulot (bruttotulot). Tuloina ei huomioida verovapaita sosiaalietuuksia.

Lisätietoja asiakasmaksun määräytymisestä

Tulorajat perhekoon mukaan

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa/kk 598 1103 1731 2140 2591 2976

Tiedot kotihoitomaksun arvioimista varten

Perheenjäsenten määrä numeroin:

Kotona tarvittavan palvelun määrä tunteina kuukaudessa
(palvelu- ja hoitosuunnitelman mukainen tuntimäärä)*:


*Kuukausipalvelun määrä saadaan laskukaavalla:
viikkotuntimäärä jaettuna seitsemällä x 30.


Bruttotulot kuukaudessa
(jos ette halua ilmoittaa tulojanne, jättäkää kohta tyhjäksi):
Haluatteko käyttöönne Helsingin palvelukeskuksen turvapuhelimen?

Ei
Kyllä

Tukipalvelujen maksut


Alla mainittujen tukipalvelujen maksut eivät ole tulosidonnaisia.

Saunotus ilman kuljetusta (á 7,30 €):
krt / kk
Saunotus ja kuljetusmaksu (á 13,30 €):
krt / kk
Kauppapalvelu (á 3,02 €):
krt / kk
Valitse ateriapalvelu:

Olen eteläisen tai kaakkoisen kotihoidon asiakas
Olen muun kotihoitoyksikön asiakas
Käytössäni on Menumat-ateria-automaatti
Ei ateriapalvelua
Aterioiden kuljetusmaksu:
Aterian hinta:

4,98 €
5,49 €
Ateriat:
määrä / kk

Aterioiden kuljetusmaksu:
Ateriat (á 5,49 €):
määrä / kk
16.03.2022 12:31