Suoraan sisältöön

Kotihoidon palvelut ja maksut

Kotihoidon käynnin aikana asiakkaalta mm. mitataan verenpaine ja rasvataan kuivat jalat. Kuvat: Maarit Miettinen

Palvelusuunnitelma

Kotihoitoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa (syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen, kävely, WC-käynnit). Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjestäminen muilla tavoin ei ole järkevää.

Kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa kotihoidon antamista palveluista. Siinä selvitetään myös mahdollisuudet yksityisten palvelujen käyttöön sekä omaisten ja läheisten auttamismahdollisuudet. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisin väliajoin ja/tai tarpeen mukaan.
 

Kotihoidon maksut

Asiakasmaksulaki uudistuu, miten maksut muuttuvat?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu 1. heinäkuuta, mikä aiheuttaa muutoksia erityisesti tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin. 
Katso tästä, miten asiakasmaksulain uudistukset vaikuttavat asiakasmaksuihin


Tilapäinen kotihoito

 • 15,00 € lääkärin ja hammaslääkärin kotikäynti
 • 9,50 € muun hoitohenkilökunnan kotikäynti

Maksu peritään korkeintaan kahdelta käynniltä vuorokaudessa. Jos kotihoidon tarve jatkuu yhdenjaksoisena yli 2 kuukautta ja käyntejä on vähintään kerran viikossa, peritään asiakkaalta jäljempää ilmenevä jatkuvan kotona annettavan hoidon kuukausimaksu. Ei peritä alle 18-vuotiailta.

Lisätietoja kotihoidon maksuista antaa lähipalvelualueenne kotihoidon esihenkilö.

Ateriapalvelu, kauppapalvelu ja turvapuhelin

Ateriapalvelu

Kotihoito järjestää asiakkaiden ruokailun ensisijaisesti ateriapalveluna, joka on kotihoidon tukipalvelua. Kotiateriaan sisältyy tilaukseen pohjautuva valmiin annospakatun aterian toimittaminen asiakkaan kotiin.

Eteläisen ja kaakkoisen kotihoidon asiakkaat

 • Kylmän aterian hinta on 5,30 / 4,80 € asiakkaan valinnan mukaan. Ateria sisältää pääruoan, salaatin/täysmehun/hedelmän ja jälkiruoan. Erityisruokavalio huomioidaan.
 • Kuljetus, kylmä ateria 6,95 € / kerta. Ateriat toimitetaan asiakkaalle yksi tai kaksi kertaa viikossa.  
 • Palvelun tuottaa Amica Ateriapalvelu, puhelin: 020 729 5438 / 040 358 5128 arkisin klo 08.00-15.30. 

Muiden kotihoitoyksiköiden asiakkaat

 • Kylmän aterian hinta on 7 €.  Ateria sisältää pääruoan, salaatin/täysmehun ja jälkiruoan. Erityisruokavalio huomioidaan.
 • Kuljetus 2,50 € / kerta. Ateriat toimitetaan asiakkaalle yksi tai kaksi kertaa viikossa.
 • Aterian lämmittäminen 2,50 € / kerta. Tarvittaessa kuljettaja kuumentaa aterian päivittäin asiakkaan kotona.
 • Palvelun tuottaa Palvelukeskus Helsinki, palvelupuhelin: 09 310 40030

Menumat-ateria-automaatti


 • Asiakkaalle toimitetaan kotiin pakastimen ja uunin yhdistelmä.
 • Pakastetun lounaan hinta on 5,57 tai 4,99 € / annos oman valinnan mukaan, erityisruokavaliolounas maksaa 5,57 € / annos.
 • Jälkiruoan hinta on 1,12 € / annos.
 • Palvelumaksu 2,35 € / vuorokausi sisältää ateriatilaukset ja -toimitukset sekä laitevuokran ja -huollon.
 • Palvelun tuottaa Menumat Oy, palvelupuhelin: 020 796 1550.


Kauppapalvelu

Kauppa-asiat hoidetaan kauppapalveluna erillistä toimitusmaksua vastaan.

Kauppapalvelu Mehiläinen huolehtii kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaiden ruokaostosten toimituksista. Ostosten keräily ja toimitus maksaa 9,45 € (alv 0%). Asiakkaille kuuluu yksi arvonlisäveroton toimitus viikossa. Jos asiakas haluaa tilata useamman kerran viikon sisällä, toimituskuluihin lisätään arvonlisävero (24%), jolloin toimituksen hinta on 11,35 €. Ostokset voi tilata palvelunumerosta 0800 555 121 ma-pe 9-15 tai osoitteessa  www.mehilainen.fi/kauppakassi. Tuotteet on tilattava kahta arkipäivää ennen sovittua toimituspäivää kello 16 mennessä.

Kysy lisää Seniori-infosta:

 • ma‒pe klo 9‒15
 • puh. 09 310 44556
 • seniori.info@hel.fiTurvapuhelin

Asiakkaalle voidaan järjestää turvapuhelin, jonka avulla apua saa tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Kotihoidon tukipalveluna turvapuhelinpalvelu on tulosidonnainen. Turvapuhelimen antamisen bruttotulorajat ovat:

 • Yksin asuva henkilö sekä pariskunta saavat turvapuhelimen maksutta (0 €), jos henkilön/pariskunnan tulot ovat korkeintaan 1138 € / kk.
 • Yksin asuva, jonka tulot ovat 1138,1−1707 €/kk, maksaa turvapuhelimesta 34,55 €/kk (laitevuokra).
 • Pariskunta, jonka tulot ovat 1138,1−2101 €/kk maksavat turvapuhelimesta 34,55 €/kk.
 • Muut maksavat turvapuhelimesta asiakasmaksun 54 €/kk eli yksin asuva, jonka tulot ovat yli 1707 €/kk, tai pariskunta, jonka tulot ovat yli 2101 €/kk. Lisäksi näillä asiakkailla hälytyskäynti maksaa 40 €/kerta.  
 • Turvapuhelimen asennus on maksutonta.
 • Asiakas voi myös hankkia turvapuhelimen yksityisesti.
 • Ovihälytin on maksuton kaikille, joilla on turvapuhelin, mikäli se on todettu tarpeelliseksi sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen arvioinnin perusteella.
 • GPS-paikannin on maksuton kaikille, mikäli se on todettu tarpeelliseksi sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen arvioinnin perusteella.

Pyykkien huoltaminen ja siivousapu

Pyykkihuoltoavusta keskustellaan ja sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Kotihoito-osasto järjestää kotihoidon asiakkaiden siivouspalvelua omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Siivouksen palvelusetelin bruttotulorajat ovat:

 • Palvelusetelin arvo on 24 € / tunti, kun yksin asuvan tulot ovat enintään 1 138 €/kk tai pariskunnan tulot ovat enintään 1 575 € / kk.
 • Palvelusetelin arvo on 21 € / tunti, kun yksin asuvan tulot ovat 1 138,10–1 422 €/kk tai pariskunnan tulot ovat 1 575,10 – 2 107 € / kk.
 • Jos siivousta ei järjestetä palvelusetelillä, myönnetään asiakkaalle poikkeustapauksissa ostopalvelusiivous. Siivouspalvelun myöntämisen tulorajat ovat samat kuin palvelusetelisiivouksessa. Asiakasmaksu on tällöin 5,30 € tai 8,50 € tunnilta.

Mikäli kotihoidon henkilökunta hoitaa siivouksen kuukausimaksuasiakkaalle, myös siivoustyö otetaan huomioon palvelu- ja hoitosuunnitelmassa ja sisällytetään kuukausimaksuun, eli siivousta ei laskuteta erikseen.

Kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitaan asiakkaan siivouksen järjestämisestä. Kotihoito-osasto antaa palveluohjausta siitä, miten asiakkaat voivat hyödyntää kotitalousvähennystä käyttäessään yksityisiä palveluyrityksiä siivouspalveluihin. Kotihoitokäyntiin kuuluu myös ylläpitävää siistimisapua tarvittaessa. Kotihoidon moniammatillinen tiimi avustaa tarvittaessa myös muiden palvelujen järjestämisessä (esim. päivätoiminta, lyhytaikaishoito).


Kotisiivouksen palvelusetelilaskuri

Muiden palvelujen maksut

 • Saunotusmaksu ilman kuljetusta, maksu/kerta: 7,30 €
 • Saunotusmaksu (sisältää saunotuksen ja kuljetuksen), maksu/kerta: 12,90 €
  Maksun suuruus on määrä, joka vastaa saunotusmaksun ja HSL:n kuljettajalta ostetun kahden aikuisen kertalipun hinnan summaa.
 • Saunamaksu palvelukeskuksissa, maksu/kerta: 3,45 €


26.07.2021 14:14