Suoraan sisältöön

Kotihoidon etäpalvelut

Mies puhuu turvapuhelimen välityksellä terveydenhoitajan kanssa. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Miika Kainu / Alma 360

Helsingin kotihoidon käynneistä osa toteutetaan etähoitokäynteinä, kaksisuuntaisesti kuva- ja äänivälitteisinä. Käynnit toteuttaa Palvelukeskus Helsinki ja sen etähoitajat.

Vuoden 2019 alussa etähoidon asiakkaina Helsingissä oli noin 790 asiakasta. Etähoitokäyntejä toteutetaan noin 24 500 käyntiä kuukaudessa.

Tyypillisimmät etähoitokäynnit sisältävät

  • lääkkeenoton muistutusta ja valvontaa
  • ravitsemuksen seurantaa ja valvontaa
  • voinnin seurantaa
  • liikkumisen tukemista ja harjoittelua.

Etähoitokäynnit toteutetaan tablettitietokoneen avulla, ja yhteys voidaan avata joko kotona tai sovitusti myös Palvelukeskus Helsingin yksiköstä.

Lähes poikkeuksetta asiakkaan kotihoitokäynnit koostuvat sekä hoitajan tekemistä kotikäynneistä että etäkäynneistä.

Tutustu etähoitoon, turvapuhelimeen ja lääkeautomaattiin

Etähoito

Videolla kotihoidon esihenkilö Anne-Mari Simukka ruotsinkielisen asiakasohjauksen asiakkuusvastaava Jenni Klippa keskustelevat kotihoidon etähoidosta: mitä se on ja miten sitä voi saada.

Turvapuhelin

Videolla kotihoidon esihenkilö Anne-Mari Simukka ruotsinkielisen asiakasohjauksen asiakkuusvastaava Jenni Klippa kertovat turvapuhelimesta.

Lääkeautomaatti

Videolla kotihoidon esihenkilö Anne-Mari Simukka ruotsinkielisen asiakasohjauksen asiakkuusvastaava Jenni Klippa esittelevät lääkeautomaattia ja keskustelevat siitä miten sen saa.

 Kotihoidon yhteystiedot11.03.2022 14:34