Suoraan sisältöön

Kotihoidon etäpalvelut

Mies puhuu turvapuhelimen välityksellä terveydenhoitajan kanssa. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Miika Kainu / Alma 360

Helsingin kotihoidon käynneistä osa toteutetaan etähoitokäynteinä, kaksisuuntaisesti kuva- ja äänivälitteisinä. Käynnit toteuttaa Palvelukeskus Helsinki ja sen etähoitajat.

Vuoden 2019 alussa etähoidon asiakkaina Helsingissä oli noin 790 asiakasta. Etähoitokäyntejä toteutetaan noin 24 500 käyntiä kuukaudessa.

Tyypillisimmät etähoitokäynnit sisältävät:

  • lääkkeenoton muistutusta ja valvontaa
  • ravitsemuksen seurantaa ja valvontaa
  • voinnin seurantaa
  • liikkumisen tukemista ja harjoittelua

Etähoitokäynnit toteutetaan tablettitietokoneen avulla, ja yhteys voidaan avata joko kotona tai sovitusti myös Palvelukeskus Helsingin yksiköstä.

Lähes poikkeuksetta asiakkaan kotihoitokäynnit koostuvat sekä hoitajan tekemistä kotikäynneistä että etäkäynneistä.

Videot etähoidon palveluista 


 Katso video: Etähoitajan ohjaama liikkumissopimuksen mukainen jumppatuokio.

 Katso video: GPS-ranneke turvana arjessa.


 Kotihoidon yhteystiedot26.02.2021 09:53