Suoraan sisältöön

Itsemääräämisoikeus

Mies istuu laivarannassa terassilla ja selailee nettiä tablettitietokoneella. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Roni Rekomaa

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta päättää omista asioistaan. Vakava sairaus tai korkea ikä ei poista itsemääräämisoikeutta. Kun ihminen on oikeustoimikelpoisena ilmaissut tahtonsa, sitä täytyy kunnioittaa. Tulevaisuuteen varautuminen edistää itsemääräämisoikeuden ja tahdon toteutumista. Varautua voi esimerkiksi tekemällä hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen.


Hoitotahto

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Kun tekee hoitotahdon, on siitä hyvä kertoa läheisilleen sekä omalle hoitajalle ja hoitavalle lääkärille. Tärkeää on, että hoitotahdon olemassaolo on asianosaisilla tiedossa ja että se on helposti löydettävissä tilanteissa, joissa sitä tarvitaan.


Edunvalvontavaltuutus

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen ihminen voi varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa hänen asioitaan hoitaa hänen itse valitsemansa uskottu henkilö. Sosiaalityö perustuu palvelutarpeiden selvittämiseen ja arviointiin sekä asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan, jota arvioidaan asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Viime kädessä ihmistä voidaan suojata esimerkiksi määräämällä hänelle edunvalvoja. 

 Edunvalvontavaltuutuksesta (Digi ja väestötietoviraston, ent. Maistraatin sivut)
 Laki edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007)15.04.2020 13:21