Suoraan sisältöön

Yhdistykset ja järjestöt

Iloinen senioriryhmä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Laura Oja

Helsingissä toimii useita järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa, sekä tarjoavat tietoa, palveluja ja vertaistukea. Linkit vievät järjestöjen omille sivuille.

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt

 Eläkeliitto

 Eläkeläiset ry

 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

 Kansallinen senioriliitto ry

 Suomen Senioriliike ‒ Arvokkaan vanhenemisen puolesta

 Svenska pensionärsförbundet

 Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry


Alueelliset ja muut järjestöt

 Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

 Enter ry

 Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry

 Helsingin kansallinen senioripiiri ry

 Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry

 Folkhälsan

 Ikäinstituutti

 Miina Sillanpään Säätiö sr

 Seta

 Suomen Punainen Risti

 Suomen Klubitalot ry

 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli

 Vanhustyön Keskusliitto

 Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys, HELY

 Helsinki Missio

 Kalliolan setlementti

 Lapinlahden lähde

 Naistenkartano

 Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset, Polli


Veteraanijärjestöt

 Sotaveteraniliitto ry

  Sotainvalidien Veljesliitto

 Rintamaveteraaniliitto

 Kaatuneitten omaisten liitto

 Sotaorvot

 Suomen Lottaperinneliitto ry

 Tammenlehvän Perinneliitto


Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä

 Helsingin Muistiyhdistys ry

Aivoliitto

 Aivosäätiö

 A-klinikkasäätiö

 Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

 Diakonissalaitos

 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 Gerontologinen ravitsemus Gery ry

 Glaukoomayhdistys ry

 Hengitysliitto

 Kuuloliitto ry

 Mielenterveyden keskusliitto

 Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami

 Mieli Suomen Mielenterveys ry

 Muistiliitto

 Mielenterveysyhdistys HELMI

 Propo, Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry

 Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys ry

 Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry

 Pääkaupunkiseudun selkäyhdistykset

 Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry

 Selkäliitto

 Sininauhaliitto

 Suomen Kipu ry

 Suomen muistiasiantuntijat SUMU

 Suomen Nivelyhdistys ry

 Surunauha ry

 Sydänliitto

 Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

 Uniliitto


Liikuntaseurat

 Liikuntaseurat Helsingissä

01.08.2022 13:11