Suoraan sisältöön

Yhdistykset ja järjestöt

Iloinen senioriryhmä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Laura Oja

Helsingissä toimii useita järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa, sekä tarjoavat tietoa, palveluja ja vertaistukea. Linkit vievät järjestöjen omille sivuille.


Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt


 Eläkeliitto Eläkeläiset ry

 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry


 Kansallinen senioriliitto ry

 Suomen Senioriliike ‒ Arvokkaan vanhenemisen puolesta

 Svenska pensionärsförbundet

 Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry


Alueelliset ja muut järjestöt


 Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

 Enter ry


 Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry Helsingin kansallinen senioripiiri ry

 Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
 Folkhälsan
 Ikäinstituutti

 Miina Sillanpään Säätiö sr
 Seta
 Suomen Punainen Risti
 Suomen Klubitalot ry


 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli
 Vanhustyön Keskusliitto
 Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys, HELY
 Helsinki Missio
 Kalliolan setlementti
 Lapinlahden lähde
 Naistenkartano
 Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset, Polli
Veteraanijärjestöt

 Sotaveteraniliitto ry Sotainvalidien Veljesliitto


 Rintamaveteraaniliitto


 Kaatuneitten omaisten liitto


 Sotaorvot
 Helsingin seudun sotalapset


 Suomen Lottaperinneliitto ry
 Tammenlehvän Perinneliitto


Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä

Helsingin Muistiyhdistys ry
 Aivoliitto
 Aivosäätiö


 A-klinikkasäätiö
 Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry Diakonissalaitos

 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 Gerontologinen ravitsemus Gery ry


 Glaukoomayhdistys ry
 Hengitysliitto
 Kuuloliitto ry

 Mielenterveyden keskusliitto
 Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami

 Mieli Suomen Mielenterveys ry
 Muistiliitto

 Mielenterveysyhdistys HELMI
 Propo, Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry

 Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys ry
 Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry
 Pääkaupunkiseudun selkäyhdistykset

 Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
 Selkäliitto
 Sininauhaliitto
 Suomen Kipu ry

 Suomen muistiasiantuntijat SUMU
 Suomen Nivelyhdistys ry

 Surunauha ry
 Sydänliitto

 Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
 Uniliitto
Liikuntaseurat

 Liikuntaseurat Helsingissä

09.08.2021 13:11