Yhteystiedot

Ressun lukio
Lehtikuusentie 4, 00270 Helsinki
PL 3809, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8-16

Kanslia on avoinna opiskelijoille klo 9-12 ja 13-15.
Kansliasta saa opiskelijatodistuksia ja ohjeistuksia mm. opintotukea ja matkalippuja varten.
Kansliassa hoidetaan myös opiskelijoiden ja huoltajien Wilma-tunnuksia koskevat asiat.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja muiden rekisteritietojen muutoksista.

Hallinto
Rehtori
Ari Huovinen
puh. 09 310 82712, faksi 09 603 905, ari.huovinen(at)hel.fi

Koulusihteeri Tarja Ryan, tarja.ryan(at)hel.fi
puh. 09 310 82122, faksi (09) 603 905, kanslia.reslu(at)edu.hel.fi

Virka-apulaisrehtori Veli-Pekka Lehtinen
puh. 09 310 82120, veli-pekka.lehtinen(at)hel.fi

Apulaisrehtori Miria Hannola-Teitto (Wilma-tunnukset)
puh. 040 135 3801, miria.hannola-teitto(at)edu.hel.fi

IB-apulaisrehtori Tiina Nurmi
puh. 09 310 82192, tiina.nurmi(at)edu.hel.fi

Kanslian sähköposti: kanslia.reslu(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Katariina Mattila-Wuoristo

Opinto-ohjaajat
Tuija Espo
puh. 09 310 82132, tuija.espo(at)edu.hel.fi
Susanna Tamminen
puh. 09 310 82133, susanna.tamminen(at)edu.hel.fi

Opiskelijahuolto
Terveydenhoitaja
Camilla Lehto
puh. 040 162 0751.
Tietosuojasyistä sähköposti ei ole käytettävissä.
Vastaanottoajat ovat nähtävissä terveydenhoitajan ovessa.

Erityisopettaja Anne Hällfors
puh. 050 347 6035, anne.hallfors(at)edu.hel.fi

Kuraattori Teija Ekholm 
040 661 7175. Tietosuojasyistä sähköposti ei ole käytettävissä.

Psykologi Eija Kallunki
puh. 050 401 3277, eija.kallunki(at)edu.hel.fi
(Anna puh.nrosi ottaessasi yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostitse ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteisia henkilötietoja.)

Ressun lukion kirjasto
Kirjastosihteeri Marko Miettinen
puh. 0400 381 080, marko.miettinen(at)edu.hel.fi
Avoinna koulupäivinä klo 8.15-16.00

Kouluhuolto
Kouluisäntä Jorma Korhonen
puh. 050 401 3949
Kouluisäntä Tapani Laitasalo
puh. 050 401 3827
Vahtimestaripalvelut, kiinteistöhuolto, löytötavarat.

Kouluravintola
Emäntä Anu Härkönen
puh. 09 310 82135
kouluravintola.ressu_lu(at)hel.fi

Opettajainhuone
040 336 0987JAA
08.01.2018 14:43