Ressumenestystä Tutki-Kokeile-Kehitä 2018 (TuKoKe) finaalissa

https://tukoke.tek.fi/sites/default/files/2018-04/TuKoKe_tiedote_Tulokset_2018.pdf

Ressun lukio opiskelija Anne-Maria Salmela voitti ensimmäisen palkinnon Tutki-Kokeile-Kehitä 2018 -kilpailun finaalissa. Hän osallistuu European Union Contest for Young Scientists  -kisaan 14.-19.9.  Dublinissa.

Sarja III, lukio ja ammattikoulu
1. palkinto á 1200 € jaettiin töille

Exploring SIR Epidemic Modelling and the Basic Reproduction Number
Anne-Maria Salmela
Ressun Lukio
Ohjaaja Chong Su
Työssä on tavoitteena selittää epideemisen mallintamisen perusteita ja peruskäsitteitä. Tekijä on työssään
tarkemmin keskittynyt SIR-malliin (tartunnalle alttiit, tartunnan saaneet ja tartunnassa toipuneet). Työssä
nousee esiin tekijän aito kiinnostus ja halu ymmärtää aihetta.
Tempestatistics
Petteri Pulkkinen, Dennis Marttinen ja Benjamin Pettinen
Helsingin matematiikkalukio & Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Ohjaaja Ville Tilvis
Työssä tavoitteena oli valmistaa liikuteltava ja uudelleenkäytettävä sääluotausjärjestelmä. Järjestelmään
sisältyvät sääluotain ja maa-asema ja se hyödyntää GSM-verkkoa datan siirtämiseen. Kehitettyä järjestelmää
on testattu myös käytännössä. Työn tekijät osoittivat luovuutta, innostuneisuutta ja laajaa osaamista.

Ressun lukion opiskelijoista Sofia Sokolowski sai tunnustuspalkinnon ja osallistuu Genius Olympiad 11.-15.6. -tapahtumaan Oswegossa, New Yorkissa. Hän edustaa Suomea tieteen osalta
tutkimuksellaan Lämpövoimalan vaikutukset suolilevän kasvuun Itämeressä.