Luentovanhempainilta ti 9.4. "Ajattelun laatu, aivot ja muuttuva työnteko"

Ressun lukion koti ja koulu ry järjestää vanhempainillan tiistaina 9.4. klo 18 Ressun lukion liikuntasalissa (Lehtikuusentie 4). Tilaisuudessa puhuu tutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä aiheenaan "Ajattelun laatu, aivot ja muuttuva työnteko". Tilaisuudessa on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.

KOTI JA KOULU RY:N KAHVIO ON AVOINNA KLO 17.30 ALKAEN.

Digitalisaatio muuttaa sitä, minkälaisiin tehtäviin ja minkälaiseen ajatteluun ihmisten kannattaa työssä keskittyä. Kun ihminen luo eniten arvoa työelämässä tekemällä sitä mihin kone ei pysty, korostuvat vaikeasti automatisoitavat taidot, kuten vuorovaikutustaidot ja empatia, oppiminen ja luova ajattelu. 

Puheenvuorossa esitellään työelämän muuttuvien vaatimusten valossa relevantteja tuoreita aivotutkimuksen tuloksia tärkeimmistä työtaidoista ja aivojen terveyden ylläpidosta sekä laadukkaan ajattelun edellytyksistä. Mitä on laadukas ajattelu työssä, mitä taitoja työ tekoälyn rinnalla vaatii?  Miten huolehditaan ajattelun laadusta ja aivokunnosta kuormituksen kasvaessa? Mitä on kollektiivinen älykkyys? Miksi empatia on tärkeä taito ja millä tavoin sitä voisi kehittää työn kontekstissa? Miltä näyttää digiempatia?

Vanhempainyhdistyksen puolesta Pirjo Myllykallio