Lukuvuoden päättäjäispäivä

Lukuvuoden päättäjäispäivä lauantaina 30.5. 2020

Aikataulu:
10.00 1. vuosikurssi (ryhmät 19A - F) Teams-tapaaminen Ryhmänohjaajan johdolla
11.00 2. vuosikurssi ja 17X (ryhmät 18A - F sekä 17X) Teams-tapaaminen Ryhmänohjaajan johdolla
12.00 Ylioppilaat Teams-Tapaaminen Ryhmänohjaajan johdolla

Lukuvuoden päättäjäispäivää 30.5. 2020 vietetään Ressun lukiossa etänä. Koulu järjestää sekä jatkaville opiskelijoille,
että Ylioppilaille etätapaamisen, johon tulee sisältymään puhetta, musiikkia ja muuta koulumme valmistelemaa ohjelmaa.
Tilaisuus kestää noin 30 - 45 minuuttia. Tapaaminen järjestetään Teamsissa ja tarkemmat ohjeet opiskelijoille tulee
Ryhmänohjaajilta lähempänä.