Kouluterveyskysely 2017: Suurin osa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja voi hyvin

Hurraa! Kouluterveyskys ely 2017 paljastaa että suurin osa helsinkiläisist ä lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja voi hyvin. Nuoret ovat raittiimpia ja tupakoivatkin vähemmän. Tekemistä kuitenkin riittää, sillä lasten, nuorten ja varmasti muidenkin pitäisi liikkua enemmän ja kiusaamiselle on saatava STOP. Lue lisää: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kouluterveyskysely-2017?pd=v

Hurraa! Skolhälsoenkäte n 2017: största delen barn och unga i Helsingfors är nöjda med sitt liv och mår bra.


JAA