Ressun lukion lukuvuosi käyntiin hyvinvointiteemalla – opiskelijoiden ja henkilöstön jaksaminen keskiössä

Helsingin Sanomat kysyi keväällä 2019 yli tuhannelta lukiolaiselta heidän kokemastaan stressistä (HS 29.4.2019). Moni lukiolainen on kyselyn mukaan uupunut. Keskustelu aiheesta oli kevään aikana vilkasta tiedotusvälineissä ja mielipidepalstoilla.

Miten lukion arkityössä voitaisiin asia ottaa huomioon? Pitäisikö keskusteluun ottaa koulun arki ja työtavat? Mitä keinoja jaksamisen parantamiseen opiskelijat itse keksivät ja mitä opettajat ja koulun hallinto voivat tehdä?

Ressun lukiossa, aktiivisten ja opiskeluorientoituneiden lukiolaisten koulussa, jaksaminen on aina ajankohtainen aihe. Nyt uuden lukuvuoden alussa halutaan etsiä uusia toimintatapoja. Viime keväänä opiskelijoille tehtiin opettajien ja opiskelijahuoltoryhmän valmistelemana koulukohtainen kysely, jossa haluttiin selvittää Ressun opiskelijoiden stressiin ja jaksamiseen liittyviä kokemuksia. Kysely purettiin ja lukuvuoden aloituspäivänä vastaukset esiteltiin henkilöstölle. Kouluttaja Anu Ojanperä piti opettajille luennon aiheesta ”Lukiolaisten ja henkilöstön jaksaminen”. Luennon tuomia ajatuksia jalostettiin ryhmäkeskusteluilla ja opettajien ainekohtaisilla pohdinnoilla konkreettisiksi toimiksi, joilla lukiolaisten opiskelua tuetaan kaikilla kursseilla.