JOHTOKUNTIEN JÄSENTEN VALINTA AJALLE 1.10.2017-30.9.2021

Ressun lukion huoltajat kutsutaan kokoukseen tiistaina 29.8.2017 klo 18.00.

Lukion johtokunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto valitsevat syyskuussa nelivuotiskaudeksi 1.10.2017-30.9.2021 lukioille uudet johtokunnat, joiden jäseniksi tarvitaan opiskelijoiden huoltajia. Lukion johtokunnan huoltajia edustavat jäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä.

Toivomme saavamme mahdollisimman paljon molempaa sukupuolta edustavia huoltajia koulullemme kokoukseen ehdottamaan keskuudestaan koulun johtokuntaan valittavia huoltajajäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään. Kokouksessa tehdään myös ehdotukset johtokuntaan nimettävästä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Toivotan teidät tervetulleeksi huoltajien kokoukseen

Ari Huovinen, rehtori