Suoraan sisältöön

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä.

Kaikki lukion opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. Lukiossa on mahdollisuus saada myös kuraattori ja  psykologipalveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka tukee opiskelijoiden opiskelua ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien opiskelijoiden auttamiseksi.

Lukiossa opiskelijaa voidaan tukea tarvittaessa erityisjärjestelyin. Helsingissä lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopettajan yksilö- tai pienryhmäopetusta. Lukioissa annetaan myös tuki- ja lukiopetusta. Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissa, ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa.27.02.2019 10:21