Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Lukiossa oppilaille on tarjolla monenlaista tukea. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijahuollon tuki on kaikkien käytettävissä.

Helsingin lukioissa opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea, kuten lukiopetusta. Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mikäli siihen on tarvetta.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä.

Kaikki lukion opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. Lukiossa on mahdollisuus saada myös kuraattori ja psykologipalveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Ressun lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskelijahuoltoryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon
suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskeluhuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollonpalvelut. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään moniammatillisesti.

Lukiossa opiskelijaa voidaan tukea tarvittaessa erityisjärjestelyin. Helsingissä lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopettajan yksilö- tai pienryhmäopetusta. Lukioissa annetaan myös tuki- ja lukiopetusta. Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissa, ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa.01.09.2020 15:51