Suoraan sisältöön

Saksan kielidiplomi - Deutsches Sprachdiplom - DSD

Saksan kielidiplomi, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz eli DSD on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset.

Kielidiplomikokeet koostuvat neljästä osiosta, jotka mittaavat tekstin tuottamisen taitoa, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja suullista kielitaitoa. Koko tutkinto suoritetaan koulussamme. Kirjalliset kokeet tarkastetaan ja arvioidaan Saksassa, mutta suullinen koe arvioidaan Ressussa. Tutkinnon suorittaminen on Ressun lukion opiskelijoille maksutonta.

DSD I vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 ja sitä voi hyödyntää mm. haettaessa työharjoitteluun tai työhön saksalaiselle kielialueelle.

DSD II vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 tai C1 ja yhdessä suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen kanssa se avaa ovia Saksan, Itävallan tai Sveitsin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

DSD-kokeita järjestetään vuosittain yli 60 maassa virallisesti hyväksytyissä DSD-kouluissa, joihin Ressun lukiokin kuuluu.

Kysy lisää DSD-tutkinnon suorittamisesta saksankielen opettajilta.

German Language Diploma (Deutsches Sprachdiplom - DSD)

The German Language Diploma (Deutsches Sprachdiplom - DSD) of the Federal Republic of Germany offers an official certificate with centralised exams. The exam consists of four parts: a written essay, reading and listening comprehension, as well as oral communication. The evaluation of the written part is conducted in Germany, but students take the exam at Ressun lukio. For Ressu students the exam is free of charge.

DSD exams are held in more than 60 countries every year worldwide.

The DSD is based on the Common European Framework of Reference for Languages (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen):

  • Level A2/B1 (DSD I): independent use of the language; language proficiency certificate permits enrolment at a preparatory "Studienkolleg" in Germany.
  • Level B2/C1 (DSD II): competent use of the language; language proficiency certificate counts as linguistic qualification for university studies in Germany.

For further information please contact the German teachers.10.06.2019 14:48