Suoraan sisältöön

DELF (Diplôme d’études en langue française)

DELF (Diplôme d’études en langue française) on ilmainen Ranskan valtion järjestämä virallinen kielitutkinto, josta saatu todistus (diplôme) pätee ympäri maailmaa. Tutkinto sopii jokaiselle, joka tarvitsee virallisen todistuksen ranskan kielen taidostaan ammattia tai jatko-opintojaan varten.

Kokeeseen voi osallistua kaikki EI ranskaa äidinkielenään puhuvat.

Koe järjestetään Ressussa keväällä. Koe jakautuu suulliseen ja kirjalliseen osioon. Aamupäivällä on kaikille osallistujille yhteinen kirjallinen osio, jossa on kuullun ymmärtäminen, aukkotehtäviä, kysymyksiin vastaamista ja kirjoitelma (siis samaa kuin koulun tavallisissa kokeissa). Iltapäivällä on HENKILÖKOHTAINEN puhekoe, jossa keskustellaan esim. nk. tavallisista aiheista, säästä, koulusta, harrastuksista tms. Ylemmillä tasoilla keskustellaan vaikeammista aiheista.

DELF is a free language exam organized by the French government, from which the certificate received works everywhere in the world. This exam is good for anyone who needs an official certificate of their language skills for work or further studies.

Only students whose mother tongue is NOT French can participate.

The exam is held in Ressu during spring. It is divided in two sections: oral and written parts. In the morning there is the written part for everyone at the same time, which consists of listening comprehension, gap-filling, reading comprehension and writing (same as in normal exams). In the afternoon there are INDIVIDUAL oral exams, in which the student discusses everyday topics such as weather, school, hobbies etc. In higher levels there are more difficult topics.10.06.2019 14:45