Suoraan sisältöön

Kurssit

Ressun lukiossa opintonsa aloittaville opiskelijoille tehdään kahden ensimmäisen jakson kurssivalinnat valmiiksi. Toisen jakson aikana opiskelijat valitsevat itse loppuvuoden kurssit. Valintoja on mahdollista muuttaa neuvottelemalla opojen kanssa.

Kurssivalintoja tehdessä on tärkeää laatia pitkän tähtäyksen suunnitelma mielellään koko lukion ajaksi. Suositeltava jaksokohtainen kurssimäärä on keskimäärin kuusi (6) kurssia eli noin 30 kurssia kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana ja noin 15 kurssia kolmannen lukiovuoden aikana.

Kursseja valitessa on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita:

  • lukio-opintoihin käytettävä aika (kolmen vuoden ohjelmassa noin kuusi kurssia/jakso)
  • kokonaiskurssimäärä jonka aikoo koko lukion aikana suorittaa ja se jaettuna mahdollisimman tasaisesti
  • omat kiinnostukset esim. kielivalinnat ja reaaliaineet mitä aineita aikoo kirjoittaa ylioppilastutkinnossa
  • ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen
  • ainevalintojen vaikutus jatko-opintoihin

Itsenäinen opiskelu eli tenttiminen

Opiskelija voi suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti opiskelemalla eli tenttimällä. Tenttimistä voi suunnitella sitten, kun lukion opiskelumenetelmät ja ko. aineen osaaminen tuntuvat olevan hyvin hallinnassa.

Tenttimissuunnitelmista pitää aina ensin keskustella ao. opettajan kanssa, ja häneltä anotaan kirjallisesti tenttilupaa erillisellä lomakkeella. Kurssin tenttimistä saa yrittää vain kerran. Oppiaineen ainoaa pakollista kurssia ei ole mahdollista tenttiä, eikä myöskään aineen ensimmäistä kurssia. Tenttilupa on voimassa vuoden.

Verkkokurssit

Ulkopuoliset opinnot12.03.2021 12:33