Suoraan sisältöön

Opiskelu

Ressun lukiossa on tiede- ja tutkimuspainotus. Opiskelija voi jo lukioaikana tutustua yliopisto-opiskeluun eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä.

Yliopistoyhteistyötä ja tiedekursseja

Eri oppiaineissa tehdään yliopistovierailuja ja ohjelmassa on ollut myös LYYTI-kurssi, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa. Opiskelija voi valita myös koulukohtaisia tiedekursseja (lukuvuosittain vaihdellen esim. fysiikan ja kemian työkurssit, biokemia, robotiikka, sosiaalipsykologia, egyptologia).

Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan projekteihin (esimerkiksi Nuori yrittäjyys) ja kilpailuihin (kielten kirjoituskilpailut; valtakunnalliset tietotekniikan, kemian, fysiikan ja matematiikan kilpailut).

Opiskele kieliä ja suorita kielitutkintoja

Ressun opiskelija voi pakollisten kurssien lisäksi opiskella kiinnostuksen mukaan vieraita kieliä, kuten ranskaa, saksaa ja venäjää.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ranskan ja saksan kielen viralliset kielitutkinnot (DELF, Sprachdiplom). Kiinnostuksen mukaan voi myös syventyä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin tai humanistisiin ja yhteiskunnallisiin aineisiin.

Monipuolisuutta myös taito- ja taideaineissa

Myös taideaineissa tarjotaan paljon kursseja. Viime vuosina on tarjottu esimerkiksi seuraavia erikoiskursseja: taidegrafiikka, elokuva- ja valokuvauskurssit, bändikurssi ja luovan kirjoittamisen kurssi. Ressussa on toteutettu myös keväisin musikaaleja.

Liikunnassa voi omien kiinnostusten mukaan valita perinteisten lajien lisäksi vaikkapa seinäkiipeilyä, jousiammuntaa, purjehdusta, laskettelua tai tanssia.

Ressun lukion opiskelijat voivat suorittaa lukiodiplomin draamassa ja teatteritaiteessa, kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa ja mediassa.

Ressun erilaisia kerhoja

Ressussa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen tieteelliseen ja taiteelliseen harrastustoimintaan, esim. koululehdet, shakkikerho, teatteriryhmät, kuoro, bändit ja orkesterit. Koululla on runsaasti kansainvälistä yhteistyötä opiskelijavaihtoineen. Viime vuosina yhteistyötä on tehty Kiinan, Italian, Ranskan, Saksan ja Venäjän kanssa.

Tutustu Ressun kerhoihin.

Kampustoimintaa neljän lukion yhteistyönä

Helsingin kaupungin lukion opiskelijana voit nyt valita kursseja entistä laajemmasta ja monipuolisemmasta valikoimasta. Jokaisella lukiolla on kolme yhteistyölukiota, jotka tarjoavat osan kursseistaan tietyllä tuntipaikalla kaikille neljän kampuslukion opiskelijoille.

Ressun lukio kuuluu Kolmoskampukseen, jossa yhteistyölukioitamme ovat lukio Sibeliuslukio, Etu-Töölön lukio ja Vuosaaren lukio.

Helsingin kaupungin lukioiden kampusyhteistyö alkoi vuonna 2013.

Katso videot lukion opetussuunnitelmauudistuksesta



24.09.2020 10:42