Suoraan sisältöön

Johtokunta

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Ressun lukion johtokunta 1.10.2022-30.9.2025

Jäsenet (ja henkilökohtaiset varajäsenet)

Huoltajat

  • Leena Nissilä, pj (Anna Salonen)
  • Johanna Nurmesniemi, varapj. (Ari Törrönen)
  • Kaisla Lahdensuo (Pekka Salmi)
  • Jaana Rautava (Maria Juusela)
  • Teppo Turkki ()

Opettajajäsenet

  • Tiia Tempakka (Susanna Moksunen)
  • Mika Spåra (Sami Puumalainen)

Muu henkilökunta

  • Tarja Ryan (Klaus Kiljunen)

Opiskelijajäsenet

  • Leo Huang (Akanksha Sur)
  • Lauri Pesonen (Emil Suorsa)

Pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirja 10.10.2022
Johtokunnan pöytäkirja 8.6.2022
Johtokunnan pöytäkirja 16.3.2022
Johtokunnan pöytäkirja 7.10.2021
Johtokunnan pöytäkirja 14.6.2021
Johtokunnan pöytäkirja 30.3.2021
Johtokunnan pöytäkirja 7.10.2020
Johtokunnan pöytäkirja 15.6.2020
Johtokunnan pöytäkirja 11.3.2020
Johtokunnan pöytäkirja 23.9.2019
Johtokunnan pöytäkirja 12.6.2019
Johtokunnan pöytäkirja 27.3.2019
Johtokunnan pöytäkirja 15.1.2019
Johtokunnan pöytäkirja 26.9.2018
Johtokunnan pöytäkirja 13.6.2018
Johtokunnan pöytäkirja 23.4.201803.02.2023 13:40