Suoraan sisältöön

Johtokunta

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.


Ressun lukion johtokunta 1.10.2017-30.9.2021

Jäsenet  
Henkilökohtaiset varajäsenet
Huoltajat

Katariina Mattila-Wuoristo, pj
Johanna Politi  
Sirpa Vanhasasi-Huida 
Katja Ahlstedt
Heikki Eskola, varapj.
Minna Sulander
Kari Hyvönen
Matti Murtomäki
Annina Kuusiniemi
Jukka Knuutila
Opettajajäsenet 

Tiia Tempakka
Susanna Moksunen
Marko Halonen
Mika Spåra
Muu henkilökunta

Tarja Ryan
Marko Miettinen
Opiskelijajäsenet 

Natalie Lingwood 
Antti Louhivuori
Sini Ilves 
Vincent Cheng

Pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirja 23.9.2019
Johtokunnan pöytäkirja 12.6.2019

Johtokunnan pöytäkirja 27.3.2019
Johtokunnan pöytäkirja 15.1.2019
Johtokunnan pöytäkirja 26.9.2018
Johtokunnan pöytäkirja 13.6.2018
Johtokunnan pöytäkirja 23.4.2018JAA
24.09.2019 10:54