Suoraan sisältöön

Taito- ja taideaineet

Taito- ja taideaineiden tehtävänä on toimia teoreettisen lukio-opiskelun vastapainona ja luoda edellytykset monipuoliseen toimintaan näissä aineissa.

Itse tekeminen ja kokeminen lisäävät fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.

Taito- ja taideaineiden tehtävänä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta sekä edistää hyvinvointia, identiteetin rakentumista ja yhteisöllisyyttä.01.09.2020 14:18