Suoraan sisältöön

Luonnontieteet ja matematiikka

Luonnontieteiden opiskelu tukee opiskelijan ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Luonnontieteiden opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja kokeellinen tutkiminen. Opetus ohjaa ymmärtämään luonnontieteiden merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa, ja ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Opetus välittää kuvaa luonnontieteiden merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Lukio-opintojen aikana luodaan hyvä pohja opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Luonnontieteiden ymmärtäminen edistää opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Kursseilla opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti tieteellisten teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Oppitunneilla tehdään laborointeja ja työskennellään myös digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita luonnontieteiden opiskeluun.

Ressun lukiossa matematiikan opiskelun tavoitteena on loogisen ja täsmällisen ajattelukyvyn kehittäminen sekä hyvän matemaattisen yleissivistyksen saaminen. Näiden avulla luodaan vahva pohja jatko-opiskeluja varten.01.09.2020 14:17